After the storm - Environmental art in a textile practice

University essay from Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

Author: Maja Nederman; [2020-07-09]

Keywords: Land art; Fiber art; Craft; Organic; Nature; Environment; Beach; Ocean;

Abstract: When we look closer at the world around us, there is so much art and beauty that wetend to overlook. There are aspects of nature that we can reexamine and explore. Thiscan be done by reorganizing that which has grown and settled organically or by placingsomething foreign into the environment and seeing how the land responds. It is aboutdeveloping a dialogue with one's surroundings. By observing and responding to that which the environment presents, one can continue to readjust and reimagine what is possible. This is an exploration of the concept of environmental art and the potential to create art in the world around us. När vi tittar närmare på världen runt omkring oss kan vi upptäcka att det finns så mycket konst och skönhet som vi tar för givet. Det finns aspekter av naturen som vi kan upptäcka på nytt. Detta kan göras genom att arrangera om det som har vuxit och bosatt sig organiskt eller genom att placera något främmande i miljön och se hur naturen reagerar. Det handlar om att utveckla en dialog med sin omgivning. Genom att observera och svara på det som miljön presenterar kan man kontinuerligt justera och föreställa sig nya möjligheter. Detta är en utforskning av konceptet miljökonst och potentialen att skapa konst i världen omkring oss.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)