Möjligheter och utmaningar med mykorrhiza i produktion av amerikanska tranbär

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Amerikanska tranbär (Vaccinium macrocarpon) är ett vanlig kommersiellt bär som har potential att odlas i större omfång i Sverige. Dess rötter bildar frekvent symbios med speciella svampar i jorden, en symbios som kallas ericoid mykorrhiza (ErM). ErM är vanligt i jordar med låga pH-värden, höga kol/kväve kvoter och långsam eller ingen nitrifikation. Det finns en stor genetisk variation bland de svampar som bildar ericoid mykorrhiza. Denna mångfald håller fortfarande på att studeras. Koloniseringen av mykorrhiza påverkas av flera faktorer. Regn och luft förorenat med ammonium och ammoniumsulfat har en negativ effekt på mykorrhiza. Några vanliga besprutningsmedel mot diverse svampsjukdomar, propiconazole och azoxystrobin, visade sig inte påverka mykorrhiza negativt. ErM påverkar förmågan att ta upp näring hos tranbär och andra växter inom samma familj. ErM ger också en viss resistens mot metallföroreningar i jorden samt mot svamppatogenerna Phytophthora spp. och Pythium spp.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)