Comparison of the assurance of desired quality level for concrete foundations in Sweden and foreign countries

University essay from Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska högskolan

Abstract: Syftet med studien är att undersöka hur kvalitetssäkring av utförandet kan säkerställas i internationella byggprojekt. Även om det svenska företaget ansvarar för detaljutformningen är det oftast lokala entreprenörer, anställda av kunden i det landet där produkten levereras, som utför arbetet vilket försvårar kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning. Studien kretsar runt kvalitetssäkringen och kvalitetsstyrningen på två projekt som Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång arbetade på: ett i Rya, Göteborg och ett i Perm, Ryssland. Siemens Finspång ansvarade för att upprätta kombikraftverk för energi produktion men en del av projektet var att gjuta betongfundament för utrustningen. De två projekten var avslutade då detta arbete påbörjades. För att svara på syftet och uppfylla frågeställningen har metoderna för kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning undersökts på de båda projekten. De problem som uppstått och deras orsaker har också undersökts och sammanställts. Metoderna har sedan jämförts för att urskilja var skillnaden låg i processen för kvalitetssäkring i Rya och Perm.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)