Universal Remote Control for Smartphones - Development of an iPhone app

University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för produkt- och produktionsutveckling

Author: Tobias Bolmvik Palmgren; Joakim Sandberg; [2011]

Keywords: ;

Abstract:

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (in PDF format)