Landskapsarkitektens arbete med växtlighet som ett föränderligt material

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Landskapsarkitekter i modern tid planerar ofta med vegetation som ett statiskt inslag i gestaltningen. Men till skillnad från andra material kommer växter att förändras i över tid. Denna litteraturstudie undersöker hur landskapsarkitekter kan arbeta med växtlighet som ett föränderligt material, med naturens processer som förebild i gestaltandet av våra urbana och gröna miljöer. Arbetet för landskapsarkitekten ligger i att vid ritbordet ta med de ekologiska såväl som tidsaspekterna av växtmaterialet och skapa förutsättningar för att forma en plats vars gestaltning tillåts förändras över tid. Istället för att presentera en slutlig vision, sker detta bäst genom att visualisera en rad olika visioner som avlöser varandra. Men arbetet tar inte slut vid ritbordet och landskapsarkitekten har mycket att vinna på att engagera sig i skötselplan och kreativ skötsel som förutsättningar för en lyckad utveckling av en gestaltad miljö över tid.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)