Kan kolloidcentrifugering förbättra spermiekvaliteten hos hund?

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Denna studie undersökte om så kallad ”Single layer centrifugation” (SLC) genom en silanöverdragen silikat kan selektera spermier med bättre kvalitet. SLC är en metod för att separera spermier med bra kvalitet från andra celler och seminalplasma genom att utnyttja deras olika densitet.Egenskaperna hos spermier varierar mellan arter och därför även möjligheterna att spara och förvara spermier. Utvärdering av spermiekvalitet är viktigt för att förutsäga den fertila förmågan och även utvärdera påverkan de olika processerna som spermierna utsätts för. I denna studie har spermiernas morfologi, motilitet, membranintegritet och akrosomintegritet undersöktes.Ejakulat från sex hundar av olika ras och ålder användes. Ejakulaten delades i ett prov för SLC och en kontroll. Morfologiska undersökningar utfördes på spermalaboratoriet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Motiliteten bedömdes både subjektivt och med hjälp av datoranalys. Membran- och akrosomintegritet bedömdes i fluorescensmikroskop. De tre sistnämnda kontrollerna utfördes både före frysning samt 0 och 4 timmar efter upptining. Som frysbuffert användes UE-1 och UE-2.Resultaten var lovande då man kunde se tendenser till att SLC var bättre än vanlig centrifugering på alla bedömda parametrar och den hade statistiskt signifikant bättre akrosomintegritet fyra timmar efter upptining.Det skulle vara intressant med vidare studier på ett större antal hundar för att få mer tillförlitliga resultat och sedan gå vidare med studier för att undersöka om det går att rena hundsperma från bakterier. Detta för att kunna minska tillsatsen av antibiotika i spädningsvätskor.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)