Japansk vaktel (Coturnix japonica) för äggproduktion : näringsbehov och utfodring

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Abstract: Det finns ingen samlad rekommendation om vad en äggläggande japansk vaktel har för näringsbehov eller vad den bör utfodras med. Den information som finns bygger delvis på uppskattningar gjorda på vaktlar i en annan ålder eller djur av annan art, som t.ex kalkon. Syftet med arbetet är att sammanställa näringsbehov för äggproducerande japansk vaktel samt ge förslag på hur den kan utfodras för att täcka behoven. En sammanställning av tillgänglig vetenskaplig litteratur tyder på att näringsbehoven för äggläggande japansk vaktel är 11,7–12,2 MJ omsättbar energi per kg foder, samt att fodret ska innehålla minst 18 % råprotein, 0,7 % metionin + cystin, 0,9–1,1 % lysin, 0,7 % treonin, 1 % linolsyra, minst 2,5 % kalcium och slutligen 0,35 % fosfor om energiinnehållet är ca 11 – 12 MJ per kg foder. Ett svenskt foder utformat för att täcka näringsbehoven kan innehålla de vanligaste energi- och proteinråvarorna vete, korn, havre, sojamjöl, rapsmjöl och ärtor, utöver fodertillsatser, och bör ha strukturen av en pellet. En jämförelse av vaktelns näringsbehov och näringsinnehållet i ett livkycklingfoder rekommenderat för vaktel visar att lysinnivån i fodret är något hög vilket kan ge negativa effekter på flera produktionsparametrar. Även fodrets innehåll av kalcium är otillräckligt vilket för äggläggande vaktel kan leda till kalciumbrist.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)