Further Development of an Audio Analyzer

University essay from Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

Abstract:

En del av en Audioanalystor har blivit utveckladoch implementerad som en applikation i det hårdvarubeskrivande språket VHDL. Denna del har sedan programmerats in i en PLD-krets på ett kretskort som används i audiotester för mobiltelefoner på Flextronics. Applikationen konverterar data så att det ska gå att skicka information mellan telefonen och olika mätinstrument. Applikationen består av två äldre applikationer. Av dessa två har en blivit helt implementerad. I den andra kvarstår att finna orsaken till varför den ger ifrån sig felaktigt data i form av oönskat brus. Arbetet avbröts p.g.a. slutdatum. A part of an audio analyzer has been developed and implemented as an application in the hardware description language VHDL. This part has later been programmed into a PLD device on a circuit board used for audio tests on mobile telephones at Flextronics. The application converts data, making it possible to send information between the telephone and different measuring instruments. The application consists of two older applications. One of them has been fully implemented. What is left in the other part is to find the cause why it is sending wrong data as unwanted noise. The work had to be stopped when deadline was reached

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)