Wind Energy Analyzing System : An audio doppler interferometer for wind speed determination

University essay from Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Abstract:

I dagens samhälle diskuteras miljö- och energifrågorna i allt större utsträckning. Projektgruppen valde att bidra till utvecklingen genom att underlätta för vindkraftbolagen att nå ut med grön energi på marknaden.

Projektgruppen har tillsammans med samarbetspartnern Lars Bååth professor i fotonik på Högskolan i Halmstad tagit fram en produkt som mäter vind inför byggandet av vindkraftverk. Wind Energy Analyzing System mäter vindförhållandena kontinuerligt från marknivå med hjälp av ljud och förvandlar informationen till vindriktning och vindhastighet på specifika höjder. Wind Energy Analyzing System är enkelt för kunden att använda och ger överlägsen information över vindförhållandena jämfört med de produkter som finns på marknaden idag. Priset för Wind Energy Analyzing System kommer att ligga en bra bit under konkurrenternas och tillverkas endast av standard komponenter vilket gör att produkten kan säljas med stor vinst.

Tidigare har man behövt investera stora summor för att säkerställa vindförhållandena innan man bygger ett vindkraftverk. Samtidig har informationen från dessa mätningar varit delvis uppskattade vilket har bidragit till en viss osäkerhet vid etablerandet av vindkraftverk. Wind Energy Analyzing System medför bättre vindmätningar till ett lägre pris.

Wind Energy Analyzing System är ett steg i rätt riktning, ett steg mot en framtid med förnyelsebar energi.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)