External storage for SUVs

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Author: John Fransson; [2016]

Keywords: ;

Abstract: Examensarbetet är utfört under våren 2016 tillsammans med företaget 56 Nord som tillverkar och säljer takboxar. De är i nuläget i uppstarts-fasen och och deras produkt är nischad till en väldigt speciell målgrupp. Takboxen som de tillverkar, innehar väldigt förmånliga egenskaper gällande luftmotstånd, vikt och kvalité. Vilket gör de till en väldigt speciellt produkt jämfört med vad som existerar. I huvudsak var målet med detta arbete att ifrågasätta de nuvarande lösningarna kring externt förvaringsutrymme och att ta fram ett slutkoncept som passar för 56 Nord. Under arbetets gång undersöktes endast SUV:ar på grund av att problemformulering blev tydligare med dessa. Arbetet är uppdelat i sju stycken olika avsnitt som kan delas in i fyra stycken olika faser, och i varje fas innehåller en mängd kvalitativa metoder för att analysera problem. Den första fasen är en förstudie innehållandes informationsinsamling & problemidentifikationen. Den andra är konceptframtagningsprocessen med konceptgenerering, -eliminering, -utvärdering för att sedan välja koncept i den tredje fasen som är urval av koncepten. I fjärde och sista fasen, slutkoncept, realiseras och verifieras konceptet gentemot kravspecifikationen. Efter att förstudien var klar, togs kontakt en första kontakt med 56 Nord för att presentera idéen kring arbetet och inleda ett samarbete. I förstudien erhölls det information om tydliga brister om befintliga produkter. Problematiken kring dessa bröts ner, analyserade och detta möjliggjorde att koncepten som framtogs kunde lösa vissa av de befintliga problem som fanns. Genom produktframtagningsprocessen kunde detta göras om i omgångar för att förbättra koncepterna och tillslut kunde tre stycken olika koncept presenteras för 56 Nord. Slutkonceptet som utsågs var inte det konceptet som erhölls de högsta resultaten, utan de var de konceptet som föll i 56 Nords riktlinje med avseende på målgrupp och värdeord. Efter samtal med 56 Nord sattes nya krav och förväntningar på slutkonceptet som till slut kunde levereras där båda parter var nöjda. 56 Nord säger att slutkonceptet skulle utgöra ett bra komplement för de som har en SUV och som inte vill ha en släpvagn bakom sig. Detta är en produkt som är perfekt för den som vill kunna köra fort, behöver extra utrymme och vill samtidig att inte bilen ska förbruka ännu mer bränsle eller ge ifrån sig extra ljud.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)