Almens vara eller icke vara : om almsjukan och resistens

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: En frisk alm lever i fyra till femhundra år. Men smittas almen av den förödande almsjukan så kan trädet dö tillföljd av sjukdomen inom några månader. Almsjukan är en vissnesjukdom som orsakas av de två sporsäcksvamparna Ophiostoma ulmi och Ophiostoma novo – ulmi. Sjukdomen sprids av almsplintborren eller via rotkontakt. Denna skrift har genomförts utifrån befintlig forskning och personlig kontakt för att undersöka almsjukan och almars resistens mot almsjukan. Även vilka framtidsutsikter det finns för de resistenta almarna. Resista ®-alm sorten 'New Horizon' har sedan år 1993 sålts och planterats över Europa, år 2010 hade fler än 30 000 träd planterats. Det finns inga rapporter på förlust av de resistenta Resista ®-almarna på grund av almsjukan. Resistensen hos almen utformas genom en lokalisering och begränsning av svampangrepp inom trädet. Denna försvarsmekanism hos trädet leder till att det reagerar på ett angrepp men tillfrisknar igen. De resistenta almarna är inte bara resistenta utan uppvisar även positiva egenskaper så som tolerans av starka vindar, stora saltkoncentrationer, översvämningar och kraftiga beskärningar. En resistent alm kan inte ersätta de klassiska inhemska almarna i form av utseende. De erbjuder istället ett alternativ och skall ses som ett eget träd som passar väl för plantering i stad och park, då de har rätt kvaliter för denna typ av ståndort.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)