Professorn 16 : en historisk privatträdgård 1910

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Arkitekten Erik Hahr blev 1910 anlitad av professor Carl Georg Björling för att rita hans villa med tillhörande trädgård i Professorsstaden i Lund. Arbetet beskriver och analyserar trädgårdens utveckling ur ett samhällshistoriskt och trädgårdshistoriskt perspektiv, från uppförandet fram tills idag. I Erik Hahrs ritningar kan man se tydliga kopplingar till art-and-craftrörelsen, som precis börjat sprida sig till Sverige vid den tiden. Det saknas en hel del information om trädgården mellan 1930 – 2005 och det har därför varit svårt att fastställa om trädgården har följt trådgårdstrenderna genom tiden, men förmodligen har den inte gjort det. År 2005 kom fastigheten att säljas till den första ägaren som inte tillhör släkten Björling och då skedde stora förändringar i form av modernisering. Trädgården följer efter 2005 tidens ideal genom att framträda mer individualistisk men fortfarande sträva efter att trädgårdens ska få behålla sin historiska identitet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)