Design and implementation of client to SIMbase

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Author: Anna Chung; Micael Löfving; [2010]

Keywords: ;

Abstract:

Företaget Tieto önskar en applikation som kan modellera upp funktionssekvenser och översätta dessa till systemtabeller i databasen. Projektet döptes till SIMPro och de olika delarna är SIMPro Visio (editor), SIMPro Compiler (kompilator) och SIMPro Viewer (viewer i TelSIMS). Med SIMPro Visio skapas funktionssekvenser som sedan tolkas om i SIMPro Compiler.

Kompilatorn laddar upp Visio‐ritningen och funktionssekvenserna i systemtabeller. Ritningen kan skådas med SIMPro Visio. Projektgruppen har tidigare haft erfarenheter av agil utveckling och eftersom examensarbetet äger plats hos kunden (Tieto), arbetar gruppen enligt en agil systemutvecklings metodik vid namn Scrum.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)