Essays about: "ANIMAL Sex"

Showing result 1 - 5 of 178 essays containing the words ANIMAL Sex.

 1. 1. Förekomsten av mörkt, fast och torrt (DFD) nötkött i Sverige : faktorer som påverkar uppkomsten av kvalitetsdefekten

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Sanna Pasanen; [2018]
  Keywords : slakt; köttindustri; stressfaktorer; storboskap; köttkvalitet; nötkreatur; djurskydd;

  Abstract : Denna studie behandlar kvalitetsdefekten Dark, firm and dry (DFD) i nötkött. Det är ett tillstånd som uppkommer i slaktkroppen post mortem och gör köttet mörkt, fast och torrt. Defekten är ett resultat av en kraftig förbrukning av glykogen i skelettmuskulaturen innan slakt som en respons på kronisk eller långtidsstress. READ MORE

 2. 2. Effects on the Hippocampal Volume and Function : Stress and Depression Versus Physical Exercise

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Emelie Olson; [2018]
  Keywords : hippocampus; hippocampal volume; hippocampal function; memory; stress; depression; physical exercise;

  Abstract : In this essay, changes in the human hippocampal volume and function induced by stress, depression and physical exercise are examined. Hippocampus is crucially involved in the acquisition and retrieval of episodic and spatial memory, and hippocampal volume correlates with episodic and spatial memory performance. READ MORE

 3. 3. Preoperative training of pigs used for kidney transplantation research : refinement of postoperative procedure

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anneli Rydén; [2017]
  Keywords : urine; blood sampling; stress-free; nursing; swine; catheterization;

  Abstract : The use of pigs as a preclinical model has increased dramatically the last decades. The specie´s unique anatomy and physiological features make it an appropriate transplantation study model for humans. In human medicine, kidney transplants have been established as the best and most cost-effective treatment for people with end-stage renal failure. READ MORE

 4. 4. Cross-sectional study of Anaplasma spp. in goats and sheep in Mongolia : a comparison between species in relationship to pasture conditions

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Malin Jansson Lagerkvist; [2017]
  Keywords : Anaplasma ovis; ovine and caprine anaplasmosis; Mongolia; sheep; goats;

  Abstract : Anaplasma ovis, the main aetiology behind of ovine and caprine anaplasmosis, is a vector-borne bacterium of the order Rickettsiales, capable of infecting erythrocytes of small ruminants. The infection is generally a subclinical or mild condition, but stress-factors as co-infections, vaccinations, or transports may aggravate the disease. READ MORE

 5. 5. Utfodringsrelaterade faktorer associerade med magsår hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Camilla Bäckström; [2017]
  Keywords : häst; magsår; utfodring;

  Abstract : Magsår är ett vanligt förekommande problem hos hästar som tränas och tävlas aktivt. Magsår är ulcerationer i magsäcksslemhinnan och uppstår på grund av en obalans mellan utsöndringen av saltsyra och skyddande mucus i magsäcken. Magsår kan uppkomma på grund av flera olika faktorer. READ MORE