Essays about: "Configuration Management"

Showing result 1 - 5 of 113 essays containing the words Configuration Management.

 1. 1. Metrics for optimizing post-release configuration of in-vehicle software

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Aitamaryam Khorsani; [2018-03-27]
  Keywords : ;

  Abstract : Complex software architectures and designs to support more and more functionalities,higher software quality and faster time to market requires an optimaldecision making. A measurement framework, which is developed based on Goal-Question-Metric (GQM) approach is proposed in this thesis to be applied indecision makings about software download. READ MORE

 2. 2. Generation and Validation of Network Configuration for Evolved Packet Core

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola

  Author : Rohith Reddy Jonnalagadda; [2018]
  Keywords : NFV; virtual-EPC; VNF’s; EPG; SGSN-MME; SAPC;

  Abstract : Context: In the recent times, Industries are employing network function virtualization (NFV) for improved deployment flexibility, built for the most demanding environments. The benefits of Ericsson virtual Evolved Packet Core includes all the benefits of NFV and provides verified solutions addressing a large number of vertical use-cases. READ MORE

 3. 3. Clinicians' demands on monitoring support in an Intensive Care Unit : A pilot study, at Capio S:t Görans Hospital

  University essay from KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Author : Emma Callerström; [2017]
  Keywords : Patient Data Management System; Requirement Elicitation; Intensive Care Unit; Workflow; Patient Data Management System; Behovsframkallning; Intensivvårdsavdelning; Arbetsflöde;

  Abstract : Patients treated at intensive care units (ICUs) are failing in one or several organs and requireappropriate monitoring and treatment in order to maintain a meaningful life. Today clinicians inintensive care units (ICUs) manage a large amount of data generated from monitoring devices. READ MORE

 4. 4. Spårvägsövergångar : en studie av franska lösningar inom gestaltning och säkerhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ivan Forsman; [2017]
  Keywords : spårvagn; design; fotgängare; övergång; Frankrike; hållbart; allmän; transport;

  Abstract : Spårvägar är hett igen. Intresse finns nu i ett flertal svenska städer för att introducera eller återintroducera detta trafikslag och denna rörelse är del i en större internationell trend som började i Frankrike på 1980-talet. READ MORE

 5. 5. Sedimentation of stormwater from construction activities

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Sargon Garis; [2017]
  Keywords : Water management; infrastructure projects; stormwater; purification; sedimentation; Vattenhantering; infrastrukturprojekt; länsvatten; vattenrening; sedimentation;

  Abstract : Vattenhantering i infrastrukturprojekt är ett viktigt ämne eftersom det kan påverka den omgivande miljön på ett negativt sätt. I projekt med förorenat mark kan vattnet innehålla allt från metaller till polyaromatiska kolväten, vilket medför svårigheter att hantera. READ MORE