Essays about: "Configuration Management"

Showing result 1 - 5 of 111 essays containing the words Configuration Management.

 1. 1. Clinicians' demands on monitoring support in an Intensive Care Unit : A pilot study, at Capio S:t Görans Hospital

  University essay from KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Author : Emma Callerström; [2017]
  Keywords : Patient Data Management System; Requirement Elicitation; Intensive Care Unit; Workflow; Patient Data Management System; Behovsframkallning; Intensivvårdsavdelning; Arbetsflöde;

  Abstract : Patients treated at intensive care units (ICUs) are failing in one or several organs and requireappropriate monitoring and treatment in order to maintain a meaningful life. Today clinicians inintensive care units (ICUs) manage a large amount of data generated from monitoring devices. READ MORE

 2. 2. Spårvägsövergångar : en studie av franska lösningar inom gestaltning och säkerhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ivan Forsman; [2017]
  Keywords : spårvagn; design; fotgängare; övergång; Frankrike; hållbart; allmän; transport;

  Abstract : Spårvägar är hett igen. Intresse finns nu i ett flertal svenska städer för att introducera eller återintroducera detta trafikslag och denna rörelse är del i en större internationell trend som började i Frankrike på 1980-talet. READ MORE

 3. 3. Sedimentation of stormwater from construction activities

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Sargon Garis; [2017]
  Keywords : Water management; infrastructure projects; stormwater; purification; sedimentation; Vattenhantering; infrastrukturprojekt; länsvatten; vattenrening; sedimentation;

  Abstract : Vattenhantering i infrastrukturprojekt är ett viktigt ämne eftersom det kan påverka den omgivande miljön på ett negativt sätt. I projekt med förorenat mark kan vattnet innehålla allt från metaller till polyaromatiska kolväten, vilket medför svårigheter att hantera. READ MORE

 4. 4. A new approach for medical device product documentation

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Author : Elisabet Hamnede; [2017]
  Keywords : Medical device product documentation; PDM; CSM; VCS; SME; Git; GitLab;

  Abstract : Hardware and software developers rely on different tools for document management, product data management (PDM) and software configuration management (SCM). As more and more products include components of both types there is a growing demand for one collaborative system. READ MORE

 5. 5. Mobile Devices In the Distributed IoT Platform Calvin

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Author : Alexander Najafi Nassab; [2017]
  Keywords : Calvin; Mobile Devices; Android; Internet of Things; Distributed Platforms; Dataflow; Technology and Engineering;

  Abstract : Development towards a connected world where anything can talk to anything is ongoing. Calvin is a research project at Ericsson that simplifies the development of peer-to-peer applications for the Internet of Things. READ MORE