Essays about: "Ekologisk"

Showing result 1 - 5 of 270 essays containing the word Ekologisk.

 1. 1. Ekologisk kompensation: en utvärdering av åtgärder för gölgroda (Pelophylax lessonae) i Forsmark

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Malin Karlsson; [2018]
  Keywords : ekologisk kompensation; gölgroda; Pelophylax lessonae; Rana lessonae; metapopulation; damm;

  Abstract : Exploatering av värdefulla naturområden kan kompenseras genom s.k. ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation har hittills sällan tillämpats och därför saknas ofta uppföljning av dessa. READ MORE

 2. 2. Smart Hydroponics : Conceptual Design of Hydroponic Plant System for Home Environment

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Erik Földhazy; [2018]
  Keywords : Industrial Design Engineering; User Experience; Sustainability; Product Design; Human- Centered Design; Hydroponics; Teknisk Design; Användarupplevelse; Hållbarhet; Produktdesign; Human-Centered Design; Hydroponik;

  Abstract : Hydroponics is a method of cultivating plants without the use of soil. Soil acts as a growth medium which gives plants stability, provides nutrients and allows roots to be kept wet without drowning. In hydroponics the soil’s functions are replaced by synthesized methods. Stability comes from a substrate (i. READ MORE

 3. 3. Jämförande av lönsamhet mellan ekologisk och konventionell växtodling i Skåne

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karl Gustafsson; Fredrik Jansson; [2018]
  Keywords : Ekologisk växtodling; reducerad jordbearbetning; ekonomisk kalkyl; kalkyl etableringsmetod;

  Abstract : Efterfrågan på ekologiska råvaror och produkter ökar årligen och det inhemska behovet överstiger utbudet. Arbetet visar på en fortsatt ökning av efterfrågan på ekologiska livsmedel i Sverige. READ MORE

 4. 4. Vilda pollinatörer i ett svenskt skogsjordbrukssystem

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Lisa Conrad; [2018]
  Keywords : humlor; bin; pollinering; ekosystemtjänst; biologisk mångfald; alléodling; alley cropping;

  Abstract : Den biologiska mångfalden i världen är akut hotad och är ett av de största problemen inom ekologisk hållbarhet. Inom biologisk mångfald räknas naturligt förekommande pollinerande insekter, vars närvaro minskar. Forskning visar att monotona landskap missgynnar de vilda pollinatörerna. READ MORE

 5. 5. An evaluation of the long-term functionality of Ecological Sanitation (EcoSan) projects in rural Burkina Faso : Reuse of sanitized human excreta as fertilizer in local agriculture

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Author : Anna Jonsson; Anna Land; [2017]
  Keywords : Sustainable sanitation; Ecological Sanitation; EcoSan; UDDT; Human; Hållbar sanitet; Ekologisk sanitet; Ecological Sanitation; EcoSan;

  Abstract : 2.4 billion people worldwide lack access to basic sanitation solutions, with major health and environmental impact as a result. The recently adopted worldwide Sustainable Development Goals (SDG) aim to reduce this problem and extend the access to basic sanitation. READ MORE