Essays about: "Ekologisk"

Showing result 1 - 5 of 229 essays containing the word Ekologisk.

 1. 1. "Be the Change?" - Exploring the Environmental Mitigation Potential of Lifestyle Changes in Europe Using a Multi-Regional Input-Output Model

  University essay from Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Author : Ruben Lundström; [2017]
  Keywords : Sustainable Consumption; Climate Mitigation; Lifestyles; Europe; MRIO; Technology and Engineering;

  Abstract : Är det möjligt för konsumenter att vara förändringen man vill se i samhället, och därmed bidra till en hållbarare framtid? Med hjälp av en modell baserad på Multi-Regional Input-Output (MRIO) analys undersöks den miljömässiga potentialen av olika livsstilar i EU. Europeiska hushålls fotavtryck för koldioxid, toxicitet, vatten och land beräknas för olika konsumtionsmönster. READ MORE

 2. 2. An evaluation of the long-term functionality of Ecological Sanitation (EcoSan) projects in rural Burkina Faso : Reuse of sanitized human excreta as fertilizer in local agriculture

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Author : Anna Jonsson; Anna Land; [2017]
  Keywords : Sustainable sanitation; Ecological Sanitation; EcoSan; UDDT; Human; Hållbar sanitet; Ekologisk sanitet; Ecological Sanitation; EcoSan;

  Abstract : 2.4 billion people worldwide lack access to basic sanitation solutions, with major health and environmental impact as a result. The recently adopted worldwide Sustainable Development Goals (SDG) aim to reduce this problem and extend the access to basic sanitation. READ MORE

 3. 3. Utrymmeskrav i ekologisk grisproduktion : påverkan av grisnings- och digivningsboxens storlek i förhållande till suggans och smågrisarnas beteende och produktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Minna Kulokorpi; [2017]
  Keywords : utrymmeskrav; ekologisk grisproduktion; grisnings- och digivningsbox;

  Abstract : Enligt EU:s regler för ekologisk grisproduktion ska grisnings- och digivningsboxar för ekologiska besättningar ska vara minst 7,5 m2. Dock har det uppmärksammats att en del ekologiska besättningar i Sverige inte uppfyller kravet utan grisningsboxar som används i Sverige är enligt praxis 6 m2, byggda enligt de svenska djurskyddsbestämmelserna. READ MORE

 4. 4. Acid Sulfate Soils and Metal Accumulation in Sediments in Rosån Catchment, Northern Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Carola Lindström; [2017]
  Keywords : Acid sulfate soils; increased metal concentrations; anthropogenic activity; Sura sulfatjordar; ökade metallkoncentrationer; mänsklig påverkan;

  Abstract : Global environmental concerns arise when marine deposits with fine-grained iron sulfide-rich sediments (FeS and FeS2), now situated above sea level, oxidize from anthropogenic lowering of the groundwater table. The oxidation of iron sulfides decreases the soil pH and the acidic environment of these Acid Sulfate Soils (AS) soils increase weathering and mobilization of metals into adjacent watercourses, lakes and estuaries. READ MORE

 5. 5. Analys av varför sjöar klassats till dålig ekologisk status : rapporterade enligt vattendirektivet 2015

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Jenny Näslund; [2017]
  Keywords : dålig ekologisk status; biologisk kvalitetsfaktor; hydromorfologisk kvalitetsfaktor; expertbedömning; vattendirektivet; vattenförekomst;

  Abstract : Vattendirektivet 2000/60/EG infördes i Europeiska Unionen med syfte att skydda Europas vattenresurser. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god vattenstatus till år 2015, alternativt 202l och senast 2027. Vattenförekomster är exempelvis sjöar och vattendrag. READ MORE