Essays about: "Ekologisk"

Showing result 1 - 5 of 264 essays containing the word Ekologisk.

 1. 1. An evaluation of the long-term functionality of Ecological Sanitation (EcoSan) projects in rural Burkina Faso : Reuse of sanitized human excreta as fertilizer in local agriculture

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Author : Anna Jonsson; Anna Land; [2017]
  Keywords : Sustainable sanitation; Ecological Sanitation; EcoSan; UDDT; Human; Hållbar sanitet; Ekologisk sanitet; Ecological Sanitation; EcoSan;

  Abstract : 2.4 billion people worldwide lack access to basic sanitation solutions, with major health and environmental impact as a result. The recently adopted worldwide Sustainable Development Goals (SDG) aim to reduce this problem and extend the access to basic sanitation. READ MORE

 2. 2. Biodiversitet som förebyggande åtgärd : IPM-strategier för grönsaksodling på friland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Yenny Leijon; [2017]
  Keywords : IPM; biodiversitet; hortikultur; nyttodjur; grönsaker; habitatmanipulering; landskapsdiversitet; ekosystemtjänster;

  Abstract : Biodiversiteten i odlingslandskapen är på stadig nedgång, bland orsakerna till detta finns användandet av kemiska växtskyddsmedel och årlig jordbearbetning. Att biodiversiteten minskar är ett hot mot vår framtida odling i dessa landskap då vi är beroende av mångfalden för ett uthålligt produktionssystem. READ MORE

 3. 3. Acid Sulfate Soils and Metal Accumulation in Sediments in Rosån Catchment, Northern Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Carola Lindström; [2017]
  Keywords : Acid sulfate soils; increased metal concentrations; anthropogenic activity; Sura sulfatjordar; ökade metallkoncentrationer; mänsklig påverkan;

  Abstract : Global environmental concerns arise when marine deposits with fine-grained iron sulfide-rich sediments (FeS and FeS2), now situated above sea level, oxidize from anthropogenic lowering of the groundwater table. The oxidation of iron sulfides decreases the soil pH and the acidic environment of these Acid Sulfate Soils (AS) soils increase weathering and mobilization of metals into adjacent watercourses, lakes and estuaries. READ MORE

 4. 4. Ekologisk klassificering av kustvattenförekomster : en analys med fokus på dålig ekologisk status

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Michaela Stjernborg; [2017]
  Keywords : ekologisk status; ekologisk klassificering; VISS; vattendirektivet;

  Abstract : I enlighet med ramdirektivet för vatten som är ett EU-direktiv måste alla dess medlemsstater måste följa de krav som anges i direktivet. Ett av grundkraven i vattendirektivet är att medlemsstaterna skall inventera och klassificera sina vattenförekomster, däribland kustvattenförekomster. READ MORE

 5. 5. Trädans betydelse i odlingssystemen och dess effekter på näringsutlakning

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Hanna Falk; [2017]
  Keywords : biologisk mångfald; kväveutlakning; grönträda; stubbträda; svartträda; ekologisk fokusareal;

  Abstract : For more than 10 000 years ago man turned from being a hunter to conduct agriculture. Agriculture has since then developed and from the Stone Age until today four different crop cultivation systems can be distinguished; slash and burn farming, agricultural mower, agricultural crop rotation and agricultural industry. READ MORE