Essays about: "Ekologisk"

Showing result 1 - 5 of 206 essays containing the word Ekologisk.

 1. 1. Placing of enrichment and its impact on the distribution of hens in the outdoor run

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mathilda Hedborg; [2016]
  Keywords : poultry; hens; free range; enrichment; shelters;

  Abstract : The majority of the organic egg producers in Sweden are certified according to the rules of the organisation KRAV, who have stricter directions than the legislation of the European commission. In 2013, KRAV decided to clarify the rule on use of the outdoor area to ensure a maximum utilization of the offered area. READ MORE

 2. 2. Att synliggöra det osynliga : om konstnärliga uttryck som verktyg för att synliggöra ekosystem i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Good; [2016]
  Keywords : ekosystem; natur; biofili; konst; ekologisk landskapsdesign; naturpedagogik; miljöengagemang;

  Abstract : Urbaniseringen i världen fortsätter att öka och förflyttningen av människor skapar såväl ekologiska som sociala påfrestningar och globala som lokala utmaningar. Ekologins roll och samspelet mellan människa och natur framträder i denna studie som grundläggande för hur dessa utmaningar ska hanteras. READ MORE

 3. 3. BiodiverCity : urban ecological design

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tobias Pravitz; [2016]
  Keywords : urban biodiversity; alternative lawns; green roofs; green walls; ecological design; green infrastructure; urban development;

  Abstract : With the opportunities of urbanization comes in many parts of the world problems of providing residential facilities for people. Stockholm is projected to grow by approximately 40% during the next 15 years and the city's response to housing issues in the latest master plan is to make the city denser. READ MORE

 4. 4. Djur och urbana parker – ett kritiskt perspektiv : en studie i fem arters levnadsmöjligheter i Bulltoftaparken, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Viktor Mattsson; [2016]
  Keywords : djur; park; ekologi; fragmentering; barriäreffekt; grönstruktur; population;

  Abstract : En tilltagande urbanisering förändrar och ställer om landskapet dramatiskt. Inte bara stadsrummet i sig, utan även landet omkring präglas av dess hunger efter renlighet, ordning och struktur. READ MORE

 5. 5. LEED Neigborhood Development certifieringens bidrag till hållbar stadsutveckling : en fallstudie där Östra Sala backe granskas utifrån LEED Neigborhood Development manualen

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Clara Södergren; [2016]
  Keywords : certifiering; LEED Neigborhood Development; LEED certifiering; bygg- och fastighetsbranschen; hållbar stadsutveckling; klimatförändringar; klimatanpassning; Östra Sala backe;

  Abstract : Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av världens negativa miljö- och klimatpåverkan i form av bland annat växthusgasutsläpp. Med ökad urbanisering samt behov av bostäder och verksamhetsutrymmen står städer inför stora utmaningar när det kommer till att nå en hållbar stadsutveckling. READ MORE