Essays about: "Ekologisk"

Showing result 1 - 5 of 257 essays containing the word Ekologisk.

 1. 1. Ur askan i Västmanland : en studie av följderna efter skogsbranden 2014

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefin Jackson; [2017]
  Keywords : branden i Västmanland; skogsbrand; socio-ekologisk resiliens; naturturism; skogsbruk;

  Abstract : Denna uppsats handlar om branden i Västmanland 2014, den största skogsbranden i Sverige sedan 1950-talet. Nästan 14 000 hektar skog drabbades och värdefulla egendomar gick förlorade. I ett varmare klimat väntas brandsäsongen i Sverige fördubblas till uppemot 70 dagar under de kommande decennierna. READ MORE

 2. 2. "Be the Change?" - Exploring the Environmental Mitigation Potential of Lifestyle Changes in Europe Using a Multi-Regional Input-Output Model

  University essay from Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Author : Ruben Lundström; [2017]
  Keywords : Sustainable Consumption; Climate Mitigation; Lifestyles; Europe; MRIO; Technology and Engineering;

  Abstract : Är det möjligt för konsumenter att vara förändringen man vill se i samhället, och därmed bidra till en hållbarare framtid? Med hjälp av en modell baserad på Multi-Regional Input-Output (MRIO) analys undersöks den miljömässiga potentialen av olika livsstilar i EU. Europeiska hushålls fotavtryck för koldioxid, toxicitet, vatten och land beräknas för olika konsumtionsmönster. READ MORE

 3. 3. An evaluation of the long-term functionality of Ecological Sanitation (EcoSan) projects in rural Burkina Faso : Reuse of sanitized human excreta as fertilizer in local agriculture

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Author : Anna Jonsson; Anna Land; [2017]
  Keywords : Sustainable sanitation; Ecological Sanitation; EcoSan; UDDT; Human; Hållbar sanitet; Ekologisk sanitet; Ecological Sanitation; EcoSan;

  Abstract : 2.4 billion people worldwide lack access to basic sanitation solutions, with major health and environmental impact as a result. The recently adopted worldwide Sustainable Development Goals (SDG) aim to reduce this problem and extend the access to basic sanitation. READ MORE

 4. 4. Utrymmeskrav i ekologisk grisproduktion : påverkan av grisnings- och digivningsboxens storlek i förhållande till suggans och smågrisarnas beteende och produktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Minna Kulokorpi; [2017]
  Keywords : utrymmeskrav; ekologisk grisproduktion; grisnings- och digivningsbox;

  Abstract : Enligt EU:s regler för ekologisk grisproduktion ska grisnings- och digivningsboxar för ekologiska besättningar ska vara minst 7,5 m2. Dock har det uppmärksammats att en del ekologiska besättningar i Sverige inte uppfyller kravet utan grisningsboxar som används i Sverige är enligt praxis 6 m2, byggda enligt de svenska djurskyddsbestämmelserna. READ MORE

 5. 5. Biodiversitet som förebyggande åtgärd : IPM-strategier för grönsaksodling på friland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Yenny Leijon; [2017]
  Keywords : IPM; biodiversitet; hortikultur; nyttodjur; grönsaker; habitatmanipulering; landskapsdiversitet; ekosystemtjänster;

  Abstract : Biodiversiteten i odlingslandskapen är på stadig nedgång, bland orsakerna till detta finns användandet av kemiska växtskyddsmedel och årlig jordbearbetning. Att biodiversiteten minskar är ett hot mot vår framtida odling i dessa landskap då vi är beroende av mångfalden för ett uthålligt produktionssystem. READ MORE