Essays about: "Industrial Information Technology"

Showing result 1 - 5 of 256 essays containing the words Industrial Information Technology.

 1. 1. Mapping and improving the after sales flow in a high-tech assembly plant : A case study of the aftermarket at Saab Järfälla

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Viktor Toftberger; Gustaf Jörnelius; [2018]
  Keywords : Aftermarket; After Sales Services; High-Mix Low-Volume Production; Production Planning; Visual management; Eftermarknad; Hög-variation låg-volym produktion; Produktionsplanering; Visuell styrning; Produktionsvisualisering;

  Abstract : This thesis report is the final element of the Master of Science degree in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology, conducted between January and September 2017 at Saab AB Surveillance in Järfälla, Sweden. The purpose of this thesis project was to analyze the current situation inside production of aftermarket products with an aim to create an extensive mapping of the current situation. READ MORE

 2. 2. Selecting sustainability management tools for medium sized companies : Development of a structured method for companies in the retail and energy industrial sectors

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Amanda Sievers; [2018]
  Keywords : sustainability management; medium size companies; sustainable development; SME; energy industry; clothing retail industry;

  Abstract : Inom området hållbarhetsledning så finns det många verktyg som har utvecklats för att hjälpa företag att adressera och hantera olika delar av hållbarhet. Mängden verktyg som finns tillgängliga innebär att det är en utmaning i sig att välja det bästa möjliga verktyget för ett givet företag. READ MORE

 3. 3. Doing gender in the gaming industry

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Pontus Boholm; Joakim Wikström; [2017-09-14]
  Keywords : Doing gender; gender inclusion; gender stereotypes; gaming industry;

  Abstract : Forskningsområdet ICT har setts som ett maskulint område och forskning har visat att det är problematiskt för kvinnor att komma in i branschen samt att stanna kvar. Inom den industriella utvecklingen så har spelbranschen kommit att bli en utav de största inom media och kultur. READ MORE

 4. 4. Innovation Workers and Firm Performance - The Impact of Individual-Level Knowledge Diversity and Experience

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Rasmus Lindgren; Philip Masek; [2017-09-14]
  Keywords : individual-level functional diversity; innovation production; patent experience; firm performance; knowledge-based view; panel data; regression test;

  Abstract : MSc of Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 5. 5. Visualization of Software Architecture based on stakeholders' requirements: Empirical investigation based on 4 industrial cases

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Anna Graduleva; Marjan Adibi Dahaj; [2017-06-22]
  Keywords : software architecture; software architecture visualization; stakeholders;

  Abstract : Considering the rapid growth of softwaresystems and consequential difficulties with development,evaluation, maintenance and reengineering, there is anemerging demand for effective means for communicationof software architecture. One of such techniques isSoftware Architecture Visualization (SAV). READ MORE