Essays about: "gecko"

Found 2 essays containing the word gecko.

 1. 1. Geometry-dependence of the adhesive strength of biomimetic, micropatterned surfaces

  University essay from Linköpings universitet/Mekanik

  Author : Emmanuel Ginebre; [2012]
  Keywords : Biomimetic; micro-patterned surface; adhesive surfaces; gecko;

  Abstract : Pressure sensitive adhesive surfaces are often inspired by nature. Miming the toe-surface of gecko, engineered surfaces made of thousands of micro-pillars show promising adhesive properties. This surfaces, covered with cylindrical pillars arranged into a pattern have adhesive properties greatly dependent on the geometrical characteristics. READ MORE

 2. 2. Granskning av faktablad om leopardgecko (Eublepharis macularis) och skäggagam (Pogona ssp.) som distribueras i djuraffärer i Sverige.

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emma Westfelt; [2009]
  Keywords : leopardgecko; skäggagam; Eublepharis macularius; Pogona ssp; faktablad;

  Abstract : Syftet med denna studie var dels att se hur stor andel, av de djuraffärer som säljer ödlor, som delar ut faktablad till kunder som köper en ödla. Dels undersöktes i vilken grad den information som bör finnas i ett faktablad enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2005:8, saknr L80), om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m. READ MORE