Essays about: "information work"

Showing result 1 - 5 of 3076 essays containing the words information work.

 1. 1. TOPIC MODELING FOR ANALYSIS OF PUBLIC DISCOURSE -Enriching topic modeling with linguistic information to analyze Swedish housing policies

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Author : Anna Lindahl; [2018-01-15]
  Keywords : topic modeling; public discourse; housing policies; LDA; semantic coherence measures; part of speech;

  Abstract : This work investigates how the method of topic modeling can be applied to investigate the public discourse of Swedish housing policies. The data used to represent this discourse is both from the Swedishparliament, the Riksdag, and Swedish newstexts. The lack of housing and current housing crisis in Swedenmakes this a relevant area to study. READ MORE

 2. 2. Registered Nurses’ Experiences of Malaria Prevention in the Republic of the Congo

  University essay from Sophiahemmet Högskola

  Author : Tilda Jönsson; [2018]
  Keywords : Education; Malaria prevention; Nurse’s experiences; Republic of the Congo; Malariaprevention; Republiken Kongo; Sjuksköterskans erfarenheter; Undervisning;

  Abstract : Background: In the Republic of the Congo, malaria is a major cause of death, in particular among children. Therefore, malaria prevention is of high priority. Registered nurses have an important role in illness prevention in sub-Saharan Africa, especially through education of the population. READ MORE

 3. 3. Designing interfaces for the visually impaired : Contextual information and analysis of user needs

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Author : Stina Olofsson; [2018]
  Keywords : UX; Visually impaired; User Experience; Blind; Multimodal Interfaces; Haptics;

  Abstract : This thesis explores how to design for the visually impaired. During the course of work, a literature study and interviews with blind and visually impaired people were conducted. The objective was to investigate what contextual information is wanted in new and unfamiliar spaces outside their home. READ MORE

 4. 4. Selecting sustainability management tools for medium sized companies : Development of a structured method for companies in the retail and energy industrial sectors

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Amanda Sievers; [2018]
  Keywords : sustainability management; medium size companies; sustainable development; SME; energy industry; clothing retail industry;

  Abstract : Inom området hållbarhetsledning så finns det många verktyg som har utvecklats för att hjälpa företag att adressera och hantera olika delar av hållbarhet. Mängden verktyg som finns tillgängliga innebär att det är en utmaning i sig att välja det bästa möjliga verktyget för ett givet företag. READ MORE

 5. 5. Impact of individual virtual competence on work outcomes in virtual IT projects

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Dariia Gaioshko; Irina Armasheva; [2018]
  Keywords : Virtual Teams; Management; Project Management; Success Factors; IT; Virtual Competence; Global Virtual Teams;

  Abstract : As the world becomes more globalized and information technology develops more rapidly, companies are increasingly exploring the benefits of using virtual teams to work on projects that allow them to achieve their objectives. This phenomenon though keeps raising questions regarding the best practices in selection and management of employees whose work would be mostly conducted in virtual settings instead of traditional co-located teams. READ MORE