Essays about: "health and safety"

Showing result 1 - 5 of 224 essays containing the words health and safety.

 1. 1. Language barriers in nursing care

  University essay from

  Author : Mari Lyytikäinen; Mi Tran; [2017-02-13]
  Keywords : language barriers; communication barriers; transcultural nursing; cultural competence; nursing care; interpreters;

  Abstract : Nurses today are faced with the challenges of caring in a multicultural environment. One ofthese challenges is the inability to communicate with the patient due to differences inlanguage. Communication plays a key role in the nurse-patient relationship and determinesthe outcome of the care provided. READ MORE

 2. 2. Kan sjuksköterska inom ambulanssjukvården förutsäga inläggning av patienter till slutenvården?

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Author : Therese Karsten; Micaela Westerberg; [2017]
  Keywords : Nurse; ambulance; predict hospital admissions; low priority; Medicine and Health Sciences;

  Abstract : Väntetid på akutmottagningen har ökat och lågprioriterade patienter väntar länge på inläggning. Genom att ringa in faktorer där inläggning kan förutses är det möjligt att i framtiden införa snabbspår för direktinläggning. READ MORE

 3. 3. Exploring Needs and Possibilities of mHealth Services for Persons with Chronic Disease

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Elin Magnusson; Elisabeth Vajta Engström; [2017]
  Keywords : eHealth; mHealth; chronic disease; disease management; user-centred design; Technology and Engineering;

  Abstract : The amount of people living with chronic diseases is increasing. Chronic diseases do not only induce human suffering, it is also an economic burden on society. To ease the suffering and reduce the costs connected to chronic diseases, the usage of digital health services might be a possibility. READ MORE

 4. 4. Confined and Condemned : The Impact a Restricted User Interface Has on the Player Experience in Survival Horror Games

  University essay from Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Author : Hosein Taffazoli; Thomas Tiedemann; [2017]
  Keywords : user interface; player experience; diegetic; survival games; horror games; digital games; användargränssnitt; spelupplevelse; diegetisk; överlevnadsspel; skräckspel; digitala spel;

  Abstract : In this study, we will explore how a restricted user interface affects the player experience in survival horror games. To test this, we created a digital survival horror game. The restricted user interface in the prototype resides in the player controller who has access to five different user interface elements. READ MORE

 5. 5. Radioaktiv jodbehandling av hypertyreoidism hos katt : behandlingsresultat vid användning av totala tyroxin-nivåer för dosberäkning samt utvärdering av strålskydd

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Hietala; [2017]
  Keywords : I-131; radioaktiv jod; hypertyreoidism; behandling; katt; T4;

  Abstract : SAMMANFATTNING Hypertyreoidism hos katt är en vanlig sjukdom hos den äldre katten. Förekommande behandlingsalternativ innefattar behandling med radioaktivt jod (I-131) vilket framgångsrikt kan återställa eutyreoidism med en injektion av I-131. Vid behandling kan doseringen av radioaktivt jod utföras enligt olika metoder. READ MORE