Essays about: "Moral Values of Life"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the words Moral Values of Life.

 1. 1. The Role of Literature in Character Education: On the Formation of the Modern 'Self' in Contemporary Liberal Schooling

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Author : Svetlana Skripnik; [2022]
  Keywords : Character Education; literature; values; formation; Martha Nussbaum; capability approach; Allan Bloom; conservative theories; liberal theories; critical pedagogy; Post-Critical Pedagogy; civic virtue; citizenship; Love of the World.;

  Abstract : With the liberalisation of the society and education in the Western Countries, new development horizons have emerged thus altering our expectations from the younger generation and our vision of human fulfilment and happiness. As Dewey stressed, the current advance of technology and democratic ways of life results in the unprecedented rate and speed of changes and ‘it is impossible to foretell definitely just what civilization will be twenty years from now. READ MORE

 2. 2. Citizenship Education for the World:A Model Inspired by Hannah Arendt

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Author : Sana Butt; [2022]
  Keywords : Arendt; Citizenship; Education; World; World-Alienation;

  Abstract : In this thesis, I construct a model of citizenship education inspired by Hannah Arendt’s works, specifically by using her influential book, The Human Condition and notable essay, “The Crisis in Education”. In Arendt’s disapproval of progressive education with its ideal of citizenship education to predefine the future for citizens, I construct my own model of citizenship education, that is for the world. READ MORE

 3. 3. Traditionella metoder i moderna tider : en studie av jordbruk i naturreservat i Södermanlands skärgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Haglund Ståhl; [2022]
  Keywords : naturreservat; jordbruk; biologisk mångfald; system; myndighetsutövande; governmentality;

  Abstract : Som en del i att bromsa förlusterna av biologisk mångfald har vi miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” att förhålla oss till i Sverige. En rationalisering och likriktning av jordbruket allt sedan efterkrigstiden har lett att livsmiljöer för arter förvunnit. READ MORE

 4. 4. Creating a Caring Union : Examining the possibilities, and advantages, of replacing the ethics of justice with the ethics of care as the moral framework of the European Union

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Author : My Engsjö-Lindgren; [2021]
  Keywords : Ethics of care; Ethics of justice; European Union; moral framework;

  Abstract : The aim of this thesis was to examine if the ethics of care could replace the ethics of justice, and what the advantages of replacing it would be. To determine if the replacement could be successful, the European Union (EU) goals was used as a measurement. READ MORE

 5. 5. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Karolin Hård; [2020]
  Keywords : naturupplevelse; friluftsliv; konstnärlig gestaltning; tillfällig landskapsarkitektur; immersiva upplevelser; immersion; dramaturgi;

  Abstract : Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. READ MORE