Design of Robust Containers for Electronics

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Author: Paulson Torbjörn; [2008]

Keywords: ;

Abstract: Det här examensarbetet skrevs av en student från inriktningen Industriell Design från programmet Design och Produktframtagning på KTH under vintern 2007-2008. Rapportens fokus är reducering av kostnaden för de mekaniska delarna till huvudenheten för Consilium Navigations produkt VDR M4.1 (Voyage Data Recorder Main unit 4.1). Marknaden för VDR hade varit utsatt för stark priskonkurrens och på Consilium startades ett kostnadsreduceringsprojekt vid namn ORCA. Examensarbetet har varit nära knutet till ORCA-projektet och större delen har skett i nära samarbete med Consilium. En enkel förklaring av examensarbetet är att det handlar om att konstruera ett datorskåp. Komplikationen som gör arbetet intressant är de hårda krav som marin miljö ställer samt den extrema prispress som legat på projektet. Det har även varit ett mål att införa andra mjukare värden så som kvalitetskänsla och enkelhet vid service. Resultatet är en prototyp och ett koncept för att bygga billiga små EMC-täta lådor. Den framtagna prototypen representerar ett nytt sätt att installera VDR-system. Ett sätt där alla kontakter samlats för att vara lätt överskådliga och enkla att komma åt. Det nya sättet att bygga VDR inför även en högre kvalitetskänsla samt höjer den mentala ribban som måste klivas över för utföra improviserade reparationer. Konceptet är det första steget mot att bygga små ekonomiska EMC-täta skåp tänkta att fungera i marin miljö. Den här typen av små billiga skåp har stor potential både för Consiliumkoncernens egna produkter och för OEM försäljning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)