Essays about: "applikationer"

Showing result 1 - 5 of 361 essays containing the word applikationer.

 1. 1. Management of ergonomic aspects in early design phases using virtual reality : Mapping of ergonomic aspects in early design phases, How would mordern technology like VR be used?

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Ponthus Niemand; Aya Saladdin; [2018]
  Keywords : Ergonomics; Virtual reality; Early design; Assembly; Virtual prototype; ESI-Group; IC.IDO; Ergonomi; Virtuell verklighet; Skenbar verklighet; Konstruktionsanalys; Montering; Virtuell prototyp; ESI-Group; IC.IDO;

  Abstract : Volvo Group är ett av världens ledande tillverkare av bland annat lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer. Volvo Group äger totalt 10 olika märken, dessa är: Volvo Trucks, UD Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks, Group Trucks Asia & JVs, Volvo Construction Equipment, Volvo Bus, Volvo Penta, Volvo Financial Services och Governmental Sales. READ MORE

 2. 2. Performance Optimizing Priority Assignment in Embedded Soft Real-time Applications

  University essay from Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Author : Fredrik Bergstrand; Tobias Edqvist; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Optimizing task priority assignments is a well-researched area in the context of hard real-time systems, where the goal in the majority of cases is to produce a priority assignment that results in a schedulable task set. The problem has also been considered, albeit not to the same extent, in the soft real-time context where quality of service metrics determine the overall performance of systems. READ MORE

 3. 3. Dynamic Allocation for Embedded Heterogeneous Memory : An Empirical Study

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Thomas Peterson; [2018]
  Keywords : Memory management; NVRAM; Scratchpad memory; Embedded systems; Minneshantering; NVRAM; Scratchpad minne; Inbyggda system;

  Abstract : Embedded systems are omnipresent and contribute to our lives in many ways by instantiating functionality in larger systems. To operate, embedded systems require well-functioning software, hardware as well as an interface in-between these. The hardware and software of these systems is under constant change as new technologies arise. READ MORE

 4. 4. Gas turbine health assessment during startup and run down using a transient model

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Author : Aron Malmberg; [2018]
  Keywords : gasturbin; prognostisering; diagnostik; transient drift; dynamik; modellering; Dymola; SGT-800; kraftgenerering; Technology and Engineering;

  Abstract : För att drift av gasturbiner inte ska vara allt för dyrt läggs det mycket energi på smarta lösningar när det kommer till övervakning av gasturbiner. Syftet är att undvika oplanerade stopp genom att kunna ta välinformerade beslut för att kunna genomföra förebyggande underhåll på maskiner. READ MORE

 5. 5. Approaches to natural language processing in app development

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Camran Djoweini; Henrietta Hellberg; [2018]
  Keywords : Natural language processing; information retrieval; voice-control; implementation approaches; NLP.; Natural language processing; informationsinhämtning; röststyrning; implementerings tillvägagångssätt; NLP.;

  Abstract : Natural language processing is an on-going field that is not yet fully established. A high demand for natural language processing in applications creates a need for good development-tools and different implementation approaches developed to suit the engineers behind the applications. READ MORE