Essays about: "cognitive development"

Showing result 1 - 5 of 153 essays containing the words cognitive development.

 1. 1. Physical and psychosocial effects related to sleep inchildren with neurodevelopmental disorders : A study of the relationship between motor proficiency, sleep efficiency and possible influencing factors

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Author : Frida Williamsson; [2017]
  Keywords : Low motor proficiency; Sleep disturbances; Neurodevelopmental disorders; Developmental Coordination Disorder; Autism Spectrum Disorder; Attention- Deficit Hyperactivity Disorder; Self-efficacy; Physical activity; Mental health; Children; Utvecklingsneurologiska störningar; Fysisk aktivitet; Sömneffektivitet; Barn;

  Abstract : The purpose of the study was to examine the relationship between sleep patterns, motor proficiency and commonly co-occurring neurodevelopmental disorders in children, attitude to physical activity, mental health, and age. The study also looked at differences in sleep efficiency, as well as, perceived adequacy in physical activity between typically developing children and children with low motor proficiency. READ MORE

 2. 2. EIRA - An Application for Finding and Ranking Researchers

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Hannes Häggander; Rasmus Letterkrantz; Fredrik Rahn; Erik Sievers; Pontus Thom é; [2016-11-15]
  Keywords : ;

  Abstract : The purpose of the project is to deliver a proof of concept application that is expected to solve an issue related to nding suitable researchers for research groups. The system that organizations use, as of writing this report, is to post a request for application. READ MORE

 3. 3. A Biblical Reading of William Wordsworth’s Poem Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Author : Nansi Soulakeli; [2016-03-14]
  Keywords : William Wordsworth; childhood; nostalgia; immortality; memory; spirituality;

  Abstract : This paper examines in depth the concepts of childhood and immortality in William Wordsworth’s poem Ode: Intimations of Immortality from Recollections of EarlyChildhood in light of the biblical allusions presented in the text. My thesis supports the claim of a hidden transcendental spirituality revealed through a close-reading of the poem, and later clarified in relation to The Scriptures. READ MORE

 4. 4. Gestaltningsprinciper för utemiljöer vid demensboenden : ett gestaltningsförslag för Ängsklockans äldreboende

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Martina Pind; [2016]
  Keywords : demensboende; gestaltning; gestaltningsprinciper; utemiljö;

  Abstract : Detta examensarbete syftar till att undersöka hur utemiljöer till demensboenden kan gestaltas utifrån de boendes behov och förmågor. När en person drabbas av en demensdiagnos följer ofta flera symptom, bland annat så kan människans kognitiva förmågor försämras, vilket kan påverka hennes minne, språk, orienteringsförmåga och tidsuppfattning. READ MORE

 5. 5. Understanding Resistance to Organizational Change : A Cognitive Approach

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Sara Skoglund; Emmy Morehed; [2016]
  Keywords : Organizational Change; Resistance to Change; Cognitive Perception;

  Abstract : Title: Understanding resistance to organizational change: a cognitive approachAuthors: Emmy Morehed & Sara SkoglundLevel: Degree thesis, 30 hpKeywords: Organizational change, Resistance to change, Cognitive perceptionBackground: Organizational change is a naturally occurring phenomenon and is vital for the survival of organizations. However, the majority of organizational change initiatives result in failure. READ MORE