Essays about: "PUBLIC BUILDING"

Showing result 1 - 5 of 302 essays containing the words PUBLIC BUILDING.

 1. 1. C.S.M.P - Color, Space, Machines and People

  University essay from Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Author : Robin Dahlqvist; [2017-05-23]
  Keywords : Interaction; tatto ink; spray paint;

  Abstract : Järn och stål / Offentlig gestaltning, Steneby.... READ MORE

 2. 2. Philippine nurses’ experiences of caring for patients with HIV : An interview study conducted in Baguio, Philippines

  University essay from Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Author : Linnea Gustafsson; Amanda Wernersson; [2017]
  Keywords : HIV; Nurses experiences; Nurse patient relationship; Philippines; HIV; Sjuksköterskans upplevelse; Filippinerna;

  Abstract : Background: Since the beginning of the epidemic, more than 70 million people have been infected with Human Immunodeficiency Virus (HIV) and the disease continues to be a public health issue all around the world. There are around 42. READ MORE

 3. 3. Energy mapping of public buildings : A study at Älvkarlebyhus

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Author : Kieran Crowley; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : The aim of this report is to identify all energy systems in the Skutskärs Vårdcentral and Folktandvården building, Centralgatan 12 building and the Library building to be studied in this report and carry out an investigation on whether the energy systems efficiency may be increased by improving on the elements or factors that affect the energy systems. A model of the buildings energy systems were created in Microsoft excels using the steady state method and modifying it to calculate an average heating session. READ MORE

 4. 4. Hangarplatsen : gestaltningsidéer och teoretiska resonemang kring ett offentligt rum i Barkarbystaden norr om Stockholm

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Isacson; [2017]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; Barkarbystaden; Järfälla; hangar; omvandlad miljö;

  Abstract : När våra städer växer och nya stadsprojekt breder ut sig förändras landskapen. Platser omdefinieras genom att nya strukturer ersätter de gamla. Samtidigt är det inte ovanligt att spår efter tidigare markanvändning lämnas kvar när ett område ska omgestaltas. READ MORE

 5. 5. Stadsplanering utifrån medborgarnas röster

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Olofsson Maja; [2017]
  Keywords : medborgarmedverkan; medborgarinitiativ; medborgardialog; delaktighet; park fiction; Rosens röda matta; ungdomsgård Vesterbro; kolonilott Sankt Knut;

  Abstract : Det är planerare och politiker som påverkar hur det offentliga rummet ska gestaltas. Samtidigt verkar stadens invånare ha ett intresse av att påverka sin närmiljö genom egna initiativ. Platser som står oanvända fylls av guerilla-odlingar, skateramper, tillfälliga boplatser, urban knitting och graffiti. READ MORE