Essays about: "why study management"

Showing result 1 - 5 of 613 essays containing the words why study management.

 1. 1. Ekologisk kompensation: en utvärdering av åtgärder för gölgroda (Pelophylax lessonae) i Forsmark

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Malin Karlsson; [2018]
  Keywords : ekologisk kompensation; gölgroda; Pelophylax lessonae; Rana lessonae; metapopulation; damm;

  Abstract : Exploatering av värdefulla naturområden kan kompenseras genom s.k. ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation har hittills sällan tillämpats och därför saknas ofta uppföljning av dessa. READ MORE

 2. 2. Strategic performance measurement systems in small and medium-sized enterprises

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Author : Karl Lennartsson; Gustav Markström; [2018]
  Keywords : performance measurement system; strategic performance measurement system; balanced scorecard; PMS; SPMS; BSC; SME;

  Abstract : Since the 1980s, financially focused performance measurement systems have been heavily criticised for leading to, among other things, short-termism and a lack of strategic focus. Companies are instead recommended to use a wider variety of performance measurements and to derive the measurements from strategy. READ MORE

 3. 3. Från början till byggt : undersökning av arbetsprocessen i ett landskapsarkitektuppdrag

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Ekman; [2018]
  Keywords : gestaltningsprocessen; designteori; landskapsarkitektur;

  Abstract : Det här examensarbetet handlar om den arkitektoniska arbetsprocessen i ett landskapsarkitektuppdrag. Varför blev det som det blev och hade det kunnat göras annorlunda? Syftet med arbetet är att klargöra och generalisera arbetsprocessen genom en fallstudie. READ MORE

 4. 4. Implications of Change Management

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Sanna Hultberg; Sally Tammisto; Maria Ekstrand; Karl Ågren; [2018]
  Keywords : Change management; change process; Shape 2020; Shape Share; Business and Economics;

  Abstract : Date of Seminar: 2018.01. READ MORE

 5. 5. The success of succession to reduce manager turnover costs; A qualitative study on costs related to manager turnover in a Swedish retail company and succession planning and management success factors to reduce these costs

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Simon Högnelid; Sofia Dahlström; [2017-09-13]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE