Essays about: "importance of rural management"

Showing result 1 - 5 of 59 essays containing the words importance of rural management.

 1. 1. Storm water treatment in a multi-step system compared to a single-step system

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Maria Schoeps; [2017]
  Keywords : storm water; storm water treatment; open storm water system; storm water dams; multi-step treatment; StormTac; pollutant load;

  Abstract : Urban areas are expanding at an increasing pace around the world as well as surfaces with impervious layers, such as streets and rooftops. Precipitation, melt water and water from human activities, which temporarily flow on these surfaces are defined as storm water. READ MORE

 2. 2. SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF DECENTRALISED SOLAR PROJECTS: INTRODUCING A MULTI-CRITERIA APPROACH

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Ninad Mutatkar; [2017]
  Keywords : solar energy; rural energy; electrification; sustainability; indicators; multi-criteria;

  Abstract : Lack of energy access in developing countries remains a major barrier in the economic development of rural communities. Worldwide, about 1.3 billion people lack access to modern energy services, and there is a need to pursue ways other than grid extension due to the remoteness of most of these communities from national grids. READ MORE

 3. 3. Increased public participation as a potential human : large carnivore conflict mitigation measure

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Ruben Bloemsma; [2016]
  Keywords : brown bear; Ursus arctos; wolf; Canis lupus; lynx; Lynx lynx; wolverine; Gulo gulo; governance; stakeholder participation; protection; hunting regulation; attitudes toward brown bear; wolf; lynx; wolverine; meta-analysis;

  Abstract : Large carnivores are species that have a great impact on their environment. They influence their prey population directly by killing animals, and indirectly by affecting their behavior (e.g., feeding, vigilance and distribution). READ MORE

 4. 4. Skötselbeskrivning för naturmark : en jämförelse mellan tätort och landsbygd

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Bäckstedt; [2016]
  Keywords : naturvård; landskapsplanering;

  Abstract : Under många år har Skåne utvecklats och formats till ett väldigt varierat landskap med många olika typer av natur. Den biologiska mångfalden är bunden till biotoper och naturtyper som har skapats på naturlig väg och av människan. Kulturhistorien berättar hur landskapet och naturtyper har formats av hävd i många år. READ MORE

 5. 5. Gestaltning med öppet dagvatten i bostadsnära läge

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Nerman; [2016]
  Keywords : dagvatten; öppen dagvattenhantering; bostadsgård; bostadsnära miljö; gestaltning;

  Abstract : För tillfället pågår den största urbaniseringsvågen i världshistorien. Mer än hälften av världens befolkning bor idag i städer och man räknar med att antalet människor boende i stadsmiljö kommer uppgå till fem miljarder år 2030. Det är således i städerna man kan göra de största miljö- och klimatvinsterna i framtiden. READ MORE