Essays about: "important of CSR"

Showing result 1 - 5 of 186 essays containing the words important of CSR.

 1. 1. Motivations Role in Knowledge Sharing in the Case of Corporate Social Responsibility

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Niklas Karlsson; Mattias Källstrom; [2017-07-27]
  Keywords : MNE; knowledge; CSR; knowledge sharing; motivation;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 2. 2. Scaled Collaborations – The Future of Sustainability Within the Garment Industry

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Jasmine Afshari; Julia Höglund; [2017-07-06]
  Keywords : Sustainability; CSR; Garment Industry; Scaled Collaborations; Legitimacy; Competitive advantage; Strategy;

  Abstract : Problem definition The world is becoming more global, leading to supply chainsbecoming complicated, and companies struggling to addresssocial and environmental issues within the garment industry.Sustainability activities undertaken by clothing brands have shownmarginal results, and the need for alternative solutions has beenrealised. READ MORE

 3. 3. Consumer Responses to Corporate Social Responsibility (CSR) in China

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Chang Lili; Cheng Jiaqi; [2017]
  Keywords : corporate social response CSR ; perceived CSR; trust of CSR; awareness of CSR; consumer response; corporate evaluation; purchase intention;

  Abstract : With the development of multinational companies (MNCs), corporate social responsibility (CSR) has become a very important component of corporate activities. However, the commitment to CSR in China has been very low. READ MORE

 4. 4. Corporate Social Responsibility in the Estonian Textile and Clothing Industry : A Multiple-Case Study

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Johanna Kukk; [2017]
  Keywords : Corporate Social Responsibility; CSR; Estonia; Textile industry; Clothing industry;

  Abstract : The purpose of the study is to map the current situation of Corporate Social Responsibility in the Estonian textile and clothing industry. As the importance of the Estonian textile and clothing industry is decreasing, CSR is becoming more important to implement as it is argued to increase competitiveness. READ MORE

 5. 5. Samverkan inom CSR : en fallstudie genom Martin & Servera på Svenska Sojadialogen

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Amanda Carlström; Anna Ramvall; [2017]
  Keywords : Samverkan; Soja; CSR; Intressenter; Kommunikation; Foodservice; Livsmedel;

  Abstract : I den här uppsatsen undersöks samverkan för att nå en mer hållbar sojaproduktion. Det innebär att företag tillsammans med en NGO har valt att gå samman för att gemensamt nå en lösning på ett större komplext problem, vilket här är produktionen av soja. Samverkan kan ses som en del av företagets CSR-strategi. READ MORE