Essays about: "tree risks"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words tree risks.

 1. 1. Utemiljön på Eriksbergs förskola : från idé till färdigt projekt

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny-My Ljungqvist-Eliasson; [2015]
  Keywords : barnperspektiv; förskolegård; utemiljö; projektering; byggprocess; växtval; lekmiljö;

  Abstract : Barn och deras relation till, och användning av, utemiljöer ligger till grund för det här arbetet. De har ett annat sätt än vuxna att använda och uppfatta sin omgivning. Där vi ser ett yvigt träd ser de en koja eller en grotta med monster. READ MORE

 2. 2. Död ved i vattendrag och kantzon, blå målklassning och NPK+ : en studie av förhållandena på Villingsbergs skjutfält

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Julia Ingelmark; [2015]
  Keywords : död ved; skogliga vattendrag; kantzon; skjutfält; vattenplanering; Blå målklassning; NPK ; woody debris; forest streams; riparian zone; Military firing range; water planning; blue targets; BIS ;

  Abstract : Idag pågår projekt med ambitioner att förbättra vattenhänsynen i skogsbruket för att uppfylla de svenska miljömålen och vattendirektivet 2000/60/EG. Sveriges skogsbrukshistoria har inneburit en allt mindre tillförsel av död ved till vattendrag. READ MORE

 3. 3. Stadsträds bidrag i stadens anpassning till ett förändrat klimat : fallstudie Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofie Björklund; [2014]
  Keywords : stadsträd; klimatförändringar; klimatanpassning; Malmö; ekosystemtjänster; transpiration; skuggning; dagvattenhantering; luftföroreningar;

  Abstract : Klimatet förändras och kommer så att göra även om vi idag slutar med våra utsläpp. Vi behöver därför anpassa oss till de förväntade förändringarna för att undvika risker för människor och skador på samhällssystem. I Malmö väntas temperatur, nederbörd och kanske också luftkvalitet ändras. READ MORE

 4. 4. Handling of risks of events with low probability and severe consequences at a nuclear power plant

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknisk fysik

  Author : Agnes Maripuu; [2013]
  Keywords : Nuclear safety; risk management; methodology; economic impact;

  Abstract : Since the accident in the Japanese nuclear power plant Fukushima Dai‐ichi the discussion on severe nuclear accidents has increased. Much interest has been directed towards severe nuclear accident prevention and mitigation, which both are needed in order to lower the risk of a nuclear accident and ensure public safety. READ MORE

 5. 5. Assessment of Remediation by Vacuum Excavation to Preserve Amenity Trees. Application and Evaluation of a Cost-Benefit Analysis Method.

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Author : ROGER LINDQVIST; [2013]
  Keywords : Cost-benefit analysis; Beckholmen; remediation; tree appraisal; health risks; contaminated soil; vacuum excavation; Monte Carlo simulation;

  Abstract : .... READ MORE