Essays about: "tree risks"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the words tree risks.

 1. 1. Intrusion protection of in-vehicle network: study and recommendations

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Alexandros Asvestopoulos; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : Modern vehicles include several electronic control units (ECUs), organized in a controller area network (CAN), and interact with external networks for reasons such as comfort, infotainment, and autonomy. The security risks from this increasing external interaction are alarming for the safety-critical vehicle systems, since possible attackers have more options for intrusion. READ MORE

 2. 2. Fetma hos katt : effektiv bantning och bibehållen vikt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Kajsa Ekholm; [2015]
  Keywords : viktminskningsprogram; övervikt; fetma; katt; hullbedömning;

  Abstract : Övervikt och fetma är ett vanligt förekommande och globalt växande hälsoproblem hos katter. Studier har visat att fetma hos katt kan ge upphov till följdsjukdomar vilka kan få allvarliga konsekvenser. READ MORE

 3. 3. Utemiljön på Eriksbergs förskola : från idé till färdigt projekt

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny-My Ljungqvist-Eliasson; [2015]
  Keywords : barnperspektiv; förskolegård; utemiljö; projektering; byggprocess; växtval; lekmiljö;

  Abstract : Barn och deras relation till, och användning av, utemiljöer ligger till grund för det här arbetet. De har ett annat sätt än vuxna att använda och uppfatta sin omgivning. Där vi ser ett yvigt träd ser de en koja eller en grotta med monster. READ MORE

 4. 4. Död ved i vattendrag och kantzon, blå målklassning och NPK+ : en studie av förhållandena på Villingsbergs skjutfält

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Julia Ingelmark; [2015]
  Keywords : död ved; skogliga vattendrag; kantzon; skjutfält; vattenplanering; Blå målklassning; NPK ; woody debris; forest streams; riparian zone; Military firing range; water planning; blue targets; BIS ;

  Abstract : Idag pågår projekt med ambitioner att förbättra vattenhänsynen i skogsbruket för att uppfylla de svenska miljömålen och vattendirektivet 2000/60/EG. Sveriges skogsbrukshistoria har inneburit en allt mindre tillförsel av död ved till vattendrag. READ MORE

 5. 5. Stadsträds bidrag i stadens anpassning till ett förändrat klimat : fallstudie Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofie Björklund; [2014]
  Keywords : stadsträd; klimatförändringar; klimatanpassning; Malmö; ekosystemtjänster; transpiration; skuggning; dagvattenhantering; luftföroreningar;

  Abstract : Klimatet förändras och kommer så att göra även om vi idag slutar med våra utsläpp. Vi behöver därför anpassa oss till de förväntade förändringarna för att undvika risker för människor och skador på samhällssystem. I Malmö väntas temperatur, nederbörd och kanske också luftkvalitet ändras. READ MORE