Essays about: "tree risks"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words tree risks.

 1. 1. Stadsträds bidrag i stadens anpassning till ett förändrat klimat : fallstudie Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofie Björklund; [2014]
  Keywords : stadsträd; klimatförändringar; klimatanpassning; Malmö; ekosystemtjänster; transpiration; skuggning; dagvattenhantering; luftföroreningar;

  Abstract : Klimatet förändras och kommer så att göra även om vi idag slutar med våra utsläpp. Vi behöver därför anpassa oss till de förväntade förändringarna för att undvika risker för människor och skador på samhällssystem. I Malmö väntas temperatur, nederbörd och kanske också luftkvalitet ändras. READ MORE

 2. 2. Handling of risks of events with low probability and severe consequences at a nuclear power plant

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknisk fysik

  Author : Agnes Maripuu; [2013]
  Keywords : Nuclear safety; risk management; methodology; economic impact;

  Abstract : Since the accident in the Japanese nuclear power plant Fukushima Dai‐ichi the discussion on severe nuclear accidents has increased. Much interest has been directed towards severe nuclear accident prevention and mitigation, which both are needed in order to lower the risk of a nuclear accident and ensure public safety. READ MORE

 3. 3. Assessment of Remediation by Vacuum Excavation to Preserve Amenity Trees. Application and Evaluation of a Cost-Benefit Analysis Method.

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Author : ROGER LINDQVIST; [2013]
  Keywords : Cost-benefit analysis; Beckholmen; remediation; tree appraisal; health risks; contaminated soil; vacuum excavation; Monte Carlo simulation;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Consumption of the organic layer in southern Sweden during fire events and correlations with the Canadian Forest Fire Weather Index (FWI) risk ratings

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Blake Mccallum Jordan; [2013]
  Keywords : fire; organic layer consumption; Canadian Fire Weather Index FWI ; ; Sweden;

  Abstract : The occurrence and thickness of organic layers in forests can significantly influence fire behavior. Complete understanding of the consumption of these layers during fire events is a knowledge gap that exists in southern Sweden. In this region, sixteen burned sites were measured for fermentation and humus layer thickness. READ MORE

 5. 5. Gatuträd och artvariation : strategier för riskspridning i Malmö och Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Filip Helgsten; [2012]
  Keywords : Artvariation; Gatuträd; Riskspridning; Stadsträd; Trädsjukdomar;

  Abstract : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två svenska städers arbete för en större variation av gatuträd ser ut. I första hand är det ett allt varmare stadsklimat i kombination med hotet från trädsjukdomar som motiverar strävan efter en större artvariation. READ MORE