Essays about: "tree risks"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the words tree risks.

 1. 1. Choice of tree species in the aftermath of two major storms : a qualitative study of private forest owners in southern Sweden

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Isak Lodin; [2016]
  Keywords : reforestation; small-scale private forest owners; Gudrun; Götaland; Norway spruce; reforestation grants;

  Abstract : The forests in Götaland, the most southern part of Sweden, are dominated by Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst). This species is very important for the Swedish forest sector, but also associated with certain risks, such as wind-throw. READ MORE

 2. 2. Utvärdering av motorsågskörkortet

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Erik Fernlund; [2016]
  Keywords : säker skog; motorsåg; arbetsmiljö säkerhet;

  Abstract : The accident rates associated with chainsaw operation have been unacceptably high for a long time. This has been due to insufficient knowledge of working techniques and low risk awareness. A mandatory requirement to obtain documented knowledge in chainsaw operation has recently been introduced. READ MORE

 3. 3. Analys av virkeskvalitet i gallringsfri granskog i Dalby

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Joel Engelbrektsson; [2016]
  Keywords : gran; gallring; gallringsfritt; virkeskvalitet; kvalitetsegenskaper;

  Abstract : Granen är ett av Sveriges viktigaste trädslag och har stor efterfrågan från industrin. Granen sköts vanligtvis med trakthyggesbruk med markberedning och plantering som föryngringsmetod, med röjning och ett flertal gallringar innan slutavverkning. Problematik kring gran i samband med gallring involverar främst stormskador och rotröta. READ MORE

 4. 4. You are a widow and you will die, so why should you plant trees? : intersectionality in local development activities in connection with a carbon forestry plantation in Kachung, Uganda

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Neikter; [2016]
  Keywords : gender; intersectionality; poverty; climate change; CDM; Uganda;

  Abstract : Carbon forestry plantations are a way to achieve statutory global emissions reductions and are also claimed to decrease deforestation. Carbon forestry is not a new system, but has greatly increased in use in recent decades. One such afforestation project, owned by a Norwegian company, is located in northern Uganda. READ MORE

 5. 5. Utemiljön på Eriksbergs förskola : från idé till färdigt projekt

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny-My Ljungqvist-Eliasson; [2015]
  Keywords : barnperspektiv; förskolegård; utemiljö; projektering; byggprocess; växtval; lekmiljö;

  Abstract : Barn och deras relation till, och användning av, utemiljöer ligger till grund för det här arbetet. De har ett annat sätt än vuxna att använda och uppfatta sin omgivning. Där vi ser ett yvigt träd ser de en koja eller en grotta med monster. READ MORE