Essays about: "tree risks"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words tree risks.

 1. 1. Stadsträds bidrag i stadens anpassning till ett förändrat klimat : fallstudie Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofie Björklund; [2014]
  Keywords : stadsträd; klimatförändringar; klimatanpassning; Malmö; ekosystemtjänster; transpiration; skuggning; dagvattenhantering; luftföroreningar;

  Abstract : Klimatet förändras och kommer så att göra även om vi idag slutar med våra utsläpp. Vi behöver därför anpassa oss till de förväntade förändringarna för att undvika risker för människor och skador på samhällssystem. I Malmö väntas temperatur, nederbörd och kanske också luftkvalitet ändras. READ MORE

 2. 2. Simulating production risk at Volvo Powertrain - Developing a simulation tool for decision making

  University essay from Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Author : Magnus Cederlund; [2014]
  Keywords : Supply Chain Risk Management; Risk Management; Fault Tree Analysis; Preliminary Hazard Analysis; Lean Production; Risk Matrix; World Class Manufacturing; Fire Safety; Volvo Powertrain; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Abstract : How can a small fire at a subcontractor in the USA lead to a multimillion dollar loss at a Swedish telephone company, and how can a single machine breakdown lead to a complete production stop at a production company? With today logistics and production trends, where terms such as Lean Production, Six Sigma, 5S, and World Class Manufacturing are used every day, production companies are introducing streamline production facilities and supply chain where goods and raw material are delivered just in time, where buffer zones are reduced, and where suppliers are reduced to a single source. These are trends that strengthen companies’ competitiveness, but it also makes companies more vulnerable to risk events. READ MORE

 3. 3. Consumption of the organic layer in southern Sweden during fire events and correlations with the Canadian Forest Fire Weather Index (FWI) risk ratings

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Blake Mccallum Jordan; [2013]
  Keywords : fire; organic layer consumption; Canadian Fire Weather Index FWI ; ; Sweden;

  Abstract : The occurrence and thickness of organic layers in forests can significantly influence fire behavior. Complete understanding of the consumption of these layers during fire events is a knowledge gap that exists in southern Sweden. In this region, sixteen burned sites were measured for fermentation and humus layer thickness. READ MORE

 4. 4. Gatuträd och artvariation : strategier för riskspridning i Malmö och Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Filip Helgsten; [2012]
  Keywords : Artvariation; Gatuträd; Riskspridning; Stadsträd; Trädsjukdomar;

  Abstract : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två svenska städers arbete för en större variation av gatuträd ser ut. I första hand är det ett allt varmare stadsklimat i kombination med hotet från trädsjukdomar som motiverar strävan efter en större artvariation. READ MORE

 5. 5. Lämpliga hybridaspkloner för odling i södra och mellersta Norrland

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erik Söderholm; [2012]
  Keywords : Populus tremula L.; Populus tremuloides Mich. ; urvalsvinst; tillväxt ; överlevnad; klon ; urval; genetic gain; growth; survival; clone; selection;

  Abstract : Hybridasp (Populus x wettsteinii) är en snabbväxande hybrid mellan europeisk asp (Populus tremula L.) och nordamerikansk asp (Populus tremuloides Mich.). Det finns svenskt hybridaspmaterial framtaget för odling i Götaland men inte för övriga delar av Sverige. READ MORE