Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 80 essays containing the words urban trees.

 1. 1. Parkerad biologisk mångfald : utveckling av biologisk mångfald på parkeringsytor i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Isabel Sundström; [2015]
  Keywords : biologisk mångfald; grön parkering; grönstruktur; mikroklimat; parkering; Uppsala;

  Abstract : Dagens stora städer byggs allt tätare och ofta är det gröna områden såsom parker och skogsdungar som får ge vika när nya hus och vägar ska ges utrymme. Den biologiska mångfalden i staden är dock beroende av dessa fredade platser. READ MORE

 2. 2. Coco Beach from city dump to paradise : a design proposal for a public beach in Dar es Salaam, Tanzania

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mina Karlsson; Emelie Maniette; [2015]
  Keywords : coastal development in Dar es Salaam; landscape architecture; public beach recreation; Coco Beach design proposal; minor field study;

  Abstract : Sub Saharan Africa has during the last decade become the world’s fastest urbanizing region. This change is concentrated to a few metropolitan areas one of them being Dar es Salaam, the largest city of Tanzania. READ MORE

 3. 3. Plockar frukt gör man i staden : en litteraturstudie om skötselproblem vid odling av fruktträd i stadsmiljö

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linus Forss; [2015]
  Keywords : ecosystem disservices; fruktträd; skötsel; skötselproblem; stadsodling;

  Abstract : Fruktträd används sällan i stadsmiljö idag. Vanligare var det för hundra år sedan. Beror det på att staden har blivit en för ogästvänlig plats att växa på eller har fruktträden blivit bortglömda? I detta arbete söks svaret på vilka skötselproblem som är förknippade med odling av fruktträd i stadsmiljö. READ MORE

 4. 4. Gestaltning med geofyter : lökar och knölar som tillägg till befintlig vegetation för att öka färgupplevelsen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Isabel Johanson; [2015]
  Keywords : färg; geofyter; lök- och knölväxter; växtgestaltning;

  Abstract : När landskapsarkitekter arbetar med växtgestaltning är det olika nyanser av grönt som utgör den huvudsakliga färgskalan. För att skapa ytterligare en dimension till platsen under blomningssäsongen kan rätt val av geofyter, lök- och knölväxter, bli ett bra komplement till det gröna. READ MORE

 5. 5. Urban regnskog, vatten & vegetation som designresurs

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lina Fors; [2015]
  Keywords : öppen dagvattenhantering; blågröna typologier; regnbädd rain garden; bioretention; biotopdesign; urbanekologi;

  Abstract : Hantering av regnvatten på ett hållbart sätt är en av flera strategier som behöver utvecklas för att bygga resilienta städer. I detta projekt undersöks relationen mellan vatten och vegetation och de unika förutsättningarna detta ger för gestaltning. READ MORE