Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 144 essays containing the words urban trees.

 1. 1. Invasive Phytophthora species affecting broadleaved tree species in urban and landscape settings in Southern Sweden

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Mimmi Blomquist; [2017]
  Keywords : fagus sylvatica; phytophthora; forest; pathogen; invasive; P.gonapodyides; pildammsparken; Sweden;

  Abstract : Phytophthora translates to ‘plant destroyer’ and are fungal-like, hemibiotrophic plant pathogens. Phytophthora was discovered in the mid 19th century, as the causal agent of the widespread collapse of potato crops throughout Europe. READ MORE

 2. 2. Trädinventering i urban miljö : syfte, metod och användning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sarah Adler; [2017]
  Keywords : trädinventering; stadsträd; urban miljö; parkförvaltning; förvaltning; hållbar stad; management;

  Abstract : Stadsträd är nödvändiga i den urbana miljön, de bidrar till ett flertal positiva värden både för miljö, klimat och människa. Men stadsträd kan också utgöra hot mot hälsa och ekonomi när förutsättningarna att leverera tjänster till staden saknas. READ MORE

 3. 3. Växtanvändning för fluktuerande vattennivåer i Dagvattenparken

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Isa Hilldetun; [2017]
  Keywords : dagvattenhantering; översvämningsproblematik; växtval; naturlik skogsplantering; vegetationsbyggnad; våtmark;

  Abstract : Forskning tyder på att med en utveckling mot ett allt varmare och våtare klimat kan vi vänta oss att det kommer bli allt vanligare med extrema regn. Att använda dagvatten som en positiv resurs i staden kan ge rekreativa, miljömässiga och pedagogiska värden, kan bidra till den biologiska mångfalden med en ökad flora och fauna, liksom spela en estetisk roll när vi utformar stadens rum. READ MORE

 4. 4. Investigating urban perception using procedural street generation and virtual reality

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Oscar Friberg; [2016]
  Keywords : procedural generation; urban perception; virtual reality; 3D modeling; broken windows theory;

  Abstract : As virtual reality and interaction possibilities in game technology evolve and become more user-friendly, accessible and cheaper, this technology suddenly gets useful in occupational areas that traditionally have not used them, one being urban planning. By using a game engine and a virtual neighborhood that utilizes procedural generation the user has the option of having a cost-effective, replicable environment with great control from the user. READ MORE

 5. 5. Gestaltning med ätbara växter : ett förslag för en nyanlagd villatomt i Eskilstuna

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fanny Hellström; [2016]
  Keywords : trädgård; växtgestaltning; ätbara växter; landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; stadsodling; villaträdgård; livsstil; frukt och bär;

  Abstract : Syftet med denna kandidatuppsats är att gestalta en befintlig villaträdgård med enbart ätbara växter. Förutom att ge skörd ska trädgården också vara en njutbar oas för den boende, med höga estetiska värden, sköna platser att vistas på och övriga funktioner som en privat trädgård kan förväntas bidra med. READ MORE