Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 128 essays containing the words urban trees.

 1. 1. Gestaltning med ätbara växter : ett förslag för en nyanlagd villatomt i Eskilstuna

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fanny Hellström; [2016]
  Keywords : trädgård; växtgestaltning; ätbara växter; landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; stadsodling; villaträdgård; livsstil; frukt och bär;

  Abstract : Syftet med denna kandidatuppsats är att gestalta en befintlig villaträdgård med enbart ätbara växter. Förutom att ge skörd ska trädgården också vara en njutbar oas för den boende, med höga estetiska värden, sköna platser att vistas på och övriga funktioner som en privat trädgård kan förväntas bidra med. READ MORE

 2. 2. Vill ha mer grönt! : att anpassa en bostadsgårds gestaltning mot olika målgrupper

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Malm; [2016]
  Keywords : gestaltning; bostadsgård; målgrupp;

  Abstract : Syftet med det här arbetet är att studera vad det innebär att anpassa en bostadsgårds gestaltning efter målgrupper. Bostadsgården ifråga ligger i Uppsala och ska anpassas efter tre av JM:s kundmålgrupper: Unga vuxna, Moderna barnfamiljer och Mitt i livet/Seniorer. READ MORE

 3. 3. Djur och urbana parker – ett kritiskt perspektiv : en studie i fem arters levnadsmöjligheter i Bulltoftaparken, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Viktor Mattsson; [2016]
  Keywords : djur; park; ekologi; fragmentering; barriäreffekt; grönstruktur; population;

  Abstract : En tilltagande urbanisering förändrar och ställer om landskapet dramatiskt. Inte bara stadsrummet i sig, utan även landet omkring präglas av dess hunger efter renlighet, ordning och struktur. READ MORE

 4. 4. What are trees for : an ethnographic study of local firewood practices in Uganda in the context of deforestation and climate change discourses

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Filippa Giertta; [2016]
  Keywords : firewood; deforestation; climate change; carbon forestry; CDM; Kachung;

  Abstract : Interventions and schemes are being introduced all over the world to stop deforestation and reduce climate change. These interventions, on all levels of scale, follow a dominant global discourse based on a human-environment dichotomy and neo-Malthusian logic, and are driven by narratives of degradation by the local population and linear environmental change. READ MORE

 5. 5. The Impacts of Urban Heat Islands on Northwestern European Cities: Characterising the heat island intensity based on land use data

  University essay from Luleå/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering

  Author : Twan Rovers; [2016]
  Keywords : climate-sensitive urban design; urban heat island UHI ; heat mitigation; local climate zone LCZ ; Northwestern Europe;

  Abstract : Many urban and suburban areas experience higher temperatures than their outlying rural surroundings. This difference in temperature is what constitutes an Urban Heat Island (UHI). UHIs result from man-made modifications of the natural environment. READ MORE