Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 78 essays containing the words urban trees.

 1. 1. Urban regnskog, vatten & vegetation som designresurs

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lina Fors; [2015]
  Keywords : öppen dagvattenhantering; blågröna typologier; regnbädd rain garden; bioretention; biotopdesign; urbanekologi;

  Abstract : Hantering av regnvatten på ett hållbart sätt är en av flera strategier som behöver utvecklas för att bygga resilienta städer. I detta projekt undersöks relationen mellan vatten och vegetation och de unika förutsättningarna detta ger för gestaltning. READ MORE

 2. 2. Classification of terrain using superpixel segmentation and supervised learning

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/DatorseendeTekniska högskolan

  Author : Sanna Ringqvist; [2014]
  Keywords : Segmentation; Superpixels; Features; Classification; Machine learning; Random forest;

  Abstract : The usage of 3D-modeling is expanding rapidly. Modeling from aerial imagery has become very popular due to its increasing number of both civilian and mili- tary applications like urban planning, navigation and target acquisition.This master thesis project was carried out at Vricon Systems at SAAB. READ MORE

 3. 3. To Electrify a Flood Affected Village in Sajawal, Pakistan by Utilizing the Available Renewable Energy Resources

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Amna Waheed; [2014]
  Keywords : Power generation; Solar energy; Wind energy; Sustainability; Renewable energy system design; Energy conversion.;

  Abstract : Pakistan, though being one of the most rich in renewable energy resources, faces serious energy crises and has a shortfall of about 6 GW electric energy. Most of the resources are untapped until today. The fuel for electricity production is being imported and is of high cost. READ MORE

 4. 4. Plant a Seed, Grow a City : An analysis of power, discourse and knowledge related to urban trees in Reykjavík

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Katrín Karlsdóttir; [2014]
  Keywords : Urban trees; urban forests; power; discourse; knowledge; Reykjavík; Stadsträd; tätortsnära skog; makt; diskurs; kunskap; Reykjavík;

  Abstract : Trees in Reykjavík gained an attention in year 2010 when the Mayor brought up the issue in a city council meeting, with the intention to replace cottonwood trees in the city center. A new topic was introduced to the scene which initiated a process within the planning system in Reykjavík. READ MORE

 5. 5. Träds inverkan på solstrålning mot bebyggelse : effekterna av trädval och placering i staden, sett ur ett hållbart perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Clara Hansson; [2014]
  Keywords : solstrålning; värmestrålning; skugga; träd; stad; transmissivitet; energiförbrukning; stadsplanering;

  Abstract : I denna uppsats studeras stadsträds påverkan på solstrålning i urban miljö. Idag täcks den största andelen yta i staden av hårdgjort material, många av dem mörka som exempelvis asfalt eller mörkt tegel. READ MORE