Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 67 essays containing the words urban trees.

 1. 1. To Electrify a Flood Affected Village in Sajawal, Pakistan by Utilizing the Available Renewable Energy Resources

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Amna Waheed; [2014]
  Keywords : Power generation; Solar energy; Wind energy; Sustainability; Renewable energy system design; Energy conversion.;

  Abstract : Pakistan, though being one of the most rich in renewable energy resources, faces serious energy crises and has a shortfall of about 6 GW electric energy. Most of the resources are untapped until today. The fuel for electricity production is being imported and is of high cost. READ MORE

 2. 2. Inventering av tre skolgårdar i Uppsala : med fysisk aktivitet i fokus

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Skoglund; [2014]
  Keywords : barn; fysisk aktivitet; skolgård; markytor; utformning;

  Abstract : Skollagen idag ställer inga krav på den fysiska utemiljön på skolorna. Då barnen i Sverige blir allt mer stillasittande och då hälften av dagens fysiska aktivitet för barn sker under skoldagen är det viktigt att skolgårdarna, i så stor utsträckning som möjligt, uppmuntrar till fysisk aktivitet. READ MORE

 3. 3. Att sänka temperaturer i stadsmiljö : en studie av trädens effekt på en bostadsgård i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Saarela; [2014]
  Keywords : urban heat island; solstrålning; albedo; skugga; evapotranspiration; mikroklimat; ENVI-met; LAI; LAD;

  Abstract : Under de senaste årtiondena har det pågått en förtätning och en alltmer ökad utbyggnad av världens städer. Som en följd av detta har stadens naturliga vatten- och värmebalans rubbats. På bekostnad av vegetativa ytor har artificiella byggmaterial introducerats som absorberar värme från solens strålar och höjer stadens temperaturer. READ MORE

 4. 4. Klimatförändringarnas påverkan på träd i offentlig miljö i Uppsala till år 2100 : tillämpat på tio av de idag vanligaste träden i nyplanteringar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Simon Lidberg; [2014]
  Keywords : klimatförändring; landskapsarkitektur; trädval; USDA; växtzon;

  Abstract : Det går inte att förutsäga exakt hur klimatet förändras, klimatexperter har däremot tagit fram sannolika scenarier. Klimatet påverkar träd i städer och har därför en ekonomisk, ekologisk och upplevelsemässig tyngd. READ MORE

 5. 5. Årstidernas park : ett gestaltningsförslag för Banvaktsparken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Joakim Loberg; [2014]
  Keywords : gestaltning; omgestaltning; småpark; fickpark; växtgestaltning; banvaktsparken; årstidsdynamik;

  Abstract : Banvaktsparken ligger utmed Hällbygatan i stadsdelen Luthagen i Uppsala och är cirka 0,4 hektar stor. En parkering, ett äldreboende och ett bullerplank mot Dalabanan angränsar mot parken. Jag upptäckte parken när jag sommarjobbade på Uppsala kommun under 2013. READ MORE