Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the words urban trees.

 1. 1. Naturlik förplantering i en urban skala, för ett långsiktigt dynamiskt Science Village Scandinavia : prototyper för skogslika vegetationsridåer som koncept för ett förbättrat mikroklimat, placemaking och ansvarsfull resurshantering enligt Cradle to Cradle

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Erik Fälth; [2014]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; vegetationsbyggnad; vegetationsridå; naturlik skogsplantering; ekologi; urban skog; planteringsprototyper; cradle to cradle; resurshantering; skogsbruk;

  Abstract : I nordöstra Lund planeras forskningsbyn Science Village Scandinavia (SVS). Stora avstånd mellan viktiga noder i området ses tillsammans med hårda vindar som utmaningar vid arbetet med att göra SVS attraktivt och besöksvärt under den långa exploateringstiden. READ MORE

 2. 2. Ut och skissa! : skapande formstudier som väg till platskännedom

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonas Eriksson; [2014]
  Keywords : Platskännedom; skissa; fenomenologi; miljonprogram; Gottsunda; Valsätra; landskapsarkitektur;

  Abstract : I arbetet visas hur man kan använda skapande arbete som väg till platskännedom och bas för ett koncept för en plats, med ett område i Gottsunda/Valsätra, Uppsala, som exempel. Jag utarbetade tio undersökningsmetoder med skapande arbete som gemensam nämnare och prövade dem på området. READ MORE

 3. 3. Saltpåverkan på lignoser : en systematisk litteratursammanställning och analys av toleranta arter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Helen Sirensjö; [2014]
  Keywords : salt; salttolerans; spraysalt; marksalt; lignoser; forskning; salttoleranta arter; tabell; mönster; urban;

  Abstract : Salt används i stor utsträckning på våra gator och vägar i syfte att bekämpa halka. Detta salt påverkar ofrånkomligen intilliggande lignoser och därmed är det intressant att veta hur de påverkas och vilka som kan anses vara mer salttoleranta än andra. Detta för att underlätta vid utformningen av vägnätsmiljön och urbana miljöer. READ MORE

 4. 4. I vått och torrt : ett gestaltningsförslag med naturen som meddesigner

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Osvalder; [2013]
  Keywords : klimatanpassning; ny vildhet; översvämning; urban; Helsingborg; H projektet; Bredgatan; dagvatten gestaltning; attityder;

  Abstract : Världen idag förväntas möta stora förändringar i klimatet. Följdeffekterna är många och leder exempelvis till havsnivåhöjningar och intensivare regn. Ökade och varierande mängder vatten i urbana miljöer är en följdeffekt av detta vilket i vissa fall leder till översvämningar. READ MORE

 5. 5. Om träden måste falla : en undersökning av de gamla och stora parkträden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Ingemansson; [2013]
  Keywords : Gamla Stora Träd; Malmö; Bok; Fagus sylvatica; Phytophthora ; Pildammsparken;

  Abstract : I den här uppsatsen undersöks tillståndet för gamla och stora träd i stadens parker. Detta görs dels genom fokus på de Phytophthora-angripna bokarna i Pildammsparken i Malmö och dels genom referenser till andra urbana parkmiljöer, skogsmiljöer och landsbygd. READ MORE