Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 81 essays containing the words urban trees.

 1. 1. Gestaltning med geofyter : lökar och knölar som tillägg till befintlig vegetation för att öka färgupplevelsen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Isabel Johanson; [2015]
  Keywords : färg; geofyter; lök- och knölväxter; växtgestaltning;

  Abstract : När landskapsarkitekter arbetar med växtgestaltning är det olika nyanser av grönt som utgör den huvudsakliga färgskalan. För att skapa ytterligare en dimension till platsen under blomningssäsongen kan rätt val av geofyter, lök- och knölväxter, bli ett bra komplement till det gröna. READ MORE

 2. 2. Urban regnskog, vatten & vegetation som designresurs

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lina Fors; [2015]
  Keywords : öppen dagvattenhantering; blågröna typologier; regnbädd rain garden; bioretention; biotopdesign; urbanekologi;

  Abstract : Hantering av regnvatten på ett hållbart sätt är en av flera strategier som behöver utvecklas för att bygga resilienta städer. I detta projekt undersöks relationen mellan vatten och vegetation och de unika förutsättningarna detta ger för gestaltning. READ MORE

 3. 3. Classification of terrain using superpixel segmentation and supervised learning

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/DatorseendeTekniska högskolan

  Author : Sanna Ringqvist; [2014]
  Keywords : Segmentation; Superpixels; Features; Classification; Machine learning; Random forest;

  Abstract : The usage of 3D-modeling is expanding rapidly. Modeling from aerial imagery has become very popular due to its increasing number of both civilian and mili- tary applications like urban planning, navigation and target acquisition.This master thesis project was carried out at Vricon Systems at SAAB. READ MORE

 4. 4. To Electrify a Flood Affected Village in Sajawal, Pakistan by Utilizing the Available Renewable Energy Resources

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Amna Waheed; [2014]
  Keywords : Power generation; Solar energy; Wind energy; Sustainability; Renewable energy system design; Energy conversion.;

  Abstract : Pakistan, though being one of the most rich in renewable energy resources, faces serious energy crises and has a shortfall of about 6 GW electric energy. Most of the resources are untapped until today. The fuel for electricity production is being imported and is of high cost. READ MORE

 5. 5. Species richness in riparian vegetation, a pilot study in Halmstad

  University essay from Högskolan i Halmstad/Miljövetenskap

  Author : Aurora Castellano Jorge; [2014]
  Keywords : riparian; biodiversity; urbanization; richness species; woody vegetation;

  Abstract : The riparian forests are hotspots of biodiversity and serve important roles in maintainingthe water quality. The study and understanding of this ecosystem is basic to know how theriparian zones respond to the threat and the changes produced by the urbanization. READ MORE