Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 82 essays containing the words urban trees.

 1. 1. Träd som temperaturreglerare i stadsmiljö : en litteraturstudie gällande trädval för urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sanne Christensen Strömgren; [2015]
  Keywords : träd; urban heat island; temperatursänkning; skugga; evapotranspiration; artval;

  Abstract : Värmeböljorna blir allt vanligare i Sverige vilket kommer kosta sjukvården miljardbelopp. Hur kan denna trend motverkas? Träd kanske inte är hela lösningen på problemet, men är en hjälp på vägen. Det urbana landskapet har idag högre temperatur än omgivande landsbygd. READ MORE

 2. 2. Gestaltning i vinterstaden Luleå : förslag till utformning och belysning av stadens entréer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Wennberg; [2015]
  Keywords : gestaltning; stadsmiljö; ljussättning; vägrum; infarter;

  Abstract : Luleå är beläget vid kusten i Norrbotten. Det flacka älvlandskapet och centrums läge på en halvö medför att den visuella kontakten med vatten är god. Det geografiska läget medför att infarterna huvudsakligen koncentreras till två vägar: Älvbrovägen och Bodenvägen. READ MORE

 3. 3. Parkerad biologisk mångfald : utveckling av biologisk mångfald på parkeringsytor i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Isabel Sundström; [2015]
  Keywords : biologisk mångfald; grön parkering; grönstruktur; mikroklimat; parkering; Uppsala;

  Abstract : Dagens stora städer byggs allt tätare och ofta är det gröna områden såsom parker och skogsdungar som får ge vika när nya hus och vägar ska ges utrymme. Den biologiska mångfalden i staden är dock beroende av dessa fredade platser. READ MORE

 4. 4. Coco Beach from city dump to paradise : a design proposal for a public beach in Dar es Salaam, Tanzania

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mina Karlsson; Emelie Maniette; [2015]
  Keywords : coastal development in Dar es Salaam; landscape architecture; public beach recreation; Coco Beach design proposal; minor field study;

  Abstract : Sub Saharan Africa has during the last decade become the world’s fastest urbanizing region. This change is concentrated to a few metropolitan areas one of them being Dar es Salaam, the largest city of Tanzania. READ MORE

 5. 5. Plockar frukt gör man i staden : en litteraturstudie om skötselproblem vid odling av fruktträd i stadsmiljö

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linus Forss; [2015]
  Keywords : ecosystem disservices; fruktträd; skötsel; skötselproblem; stadsodling;

  Abstract : Fruktträd används sällan i stadsmiljö idag. Vanligare var det för hundra år sedan. Beror det på att staden har blivit en för ogästvänlig plats att växa på eller har fruktträden blivit bortglömda? I detta arbete söks svaret på vilka skötselproblem som är förknippade med odling av fruktträd i stadsmiljö. READ MORE