Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 120 essays containing the words urban trees.

 1. 1. Gestaltning med ätbara växter : ett förslag för en nyanlagd villatomt i Eskilstuna

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fanny Hellström; [2016]
  Keywords : trädgård; växtgestaltning; ätbara växter; landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; stadsodling; villaträdgård; livsstil; frukt och bär;

  Abstract : Syftet med denna kandidatuppsats är att gestalta en befintlig villaträdgård med enbart ätbara växter. Förutom att ge skörd ska trädgården också vara en njutbar oas för den boende, med höga estetiska värden, sköna platser att vistas på och övriga funktioner som en privat trädgård kan förväntas bidra med. READ MORE

 2. 2. Vill ha mer grönt! : att anpassa en bostadsgårds gestaltning mot olika målgrupper

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Malm; [2016]
  Keywords : gestaltning; bostadsgård; målgrupp;

  Abstract : Syftet med det här arbetet är att studera vad det innebär att anpassa en bostadsgårds gestaltning efter målgrupper. Bostadsgården ifråga ligger i Uppsala och ska anpassas efter tre av JM:s kundmålgrupper: Unga vuxna, Moderna barnfamiljer och Mitt i livet/Seniorer. READ MORE

 3. 3. The Impacts of Urban Heat Islands on Northwestern European Cities: Characterising the heat island intensity based on land use data

  University essay from Luleå/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering

  Author : Twan Rovers; [2016]
  Keywords : climate-sensitive urban design; urban heat island UHI ; heat mitigation; local climate zone LCZ ; Northwestern Europe;

  Abstract : Many urban and suburban areas experience higher temperatures than their outlying rural surroundings. This difference in temperature is what constitutes an Urban Heat Island (UHI). UHIs result from man-made modifications of the natural environment. READ MORE

 4. 4. Skötselaspekter på trädgårdar som gynnar biologisk mångfald i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Moa Gustafsson; [2016]
  Keywords : biologisk mångfald; biodiversitet; flora; fauna; habitat; skötselåtgärder;

  Abstract : Wildlife gardens är ett nytt koncept i Sverige som ursprungligen kommer från England. Vad är då en widlife garden? Det är en trädgård som sammankopplar urban miljö med den naturliga miljön och tillåter djurliv att frodas och röra sig fritt. Våra trädgårdar är inte bara bra för djurliv utan också livsviktiga. READ MORE

 5. 5. Ginkgo biloba : ett gatuträd som står sig

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Robin Sterner; [2015]
  Keywords : Ginko biloba; gatuträd; stadsträd; klimatförändring; Sverige; urban miljö;

  Abstract : Jordens klimat är under förändring. Till år 2100 förväntas Sveriges medeltemperatur öka med 4-5 °C om hela jordens medeltemperatur ökar med i genomsnitt 2 °C. Den större ökningen beror på att våra vintrar kommer att bli mycket mildare. READ MORE