Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 142 essays containing the words urban trees.

 1. 1. Invasive Phytophthora species affecting broadleaved tree species in urban and landscape settings in Southern Sweden

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Mimmi Blomquist; [2017]
  Keywords : fagus sylvatica; phytophthora; forest; pathogen; invasive; P.gonapodyides; pildammsparken; Sweden;

  Abstract : Phytophthora translates to ‘plant destroyer’ and are fungal-like, hemibiotrophic plant pathogens. Phytophthora was discovered in the mid 19th century, as the causal agent of the widespread collapse of potato crops throughout Europe. READ MORE

 2. 2. Investigating urban perception using procedural street generation and virtual reality

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Oscar Friberg; [2016]
  Keywords : procedural generation; urban perception; virtual reality; 3D modeling; broken windows theory;

  Abstract : As virtual reality and interaction possibilities in game technology evolve and become more user-friendly, accessible and cheaper, this technology suddenly gets useful in occupational areas that traditionally have not used them, one being urban planning. By using a game engine and a virtual neighborhood that utilizes procedural generation the user has the option of having a cost-effective, replicable environment with great control from the user. READ MORE

 3. 3. Gestaltning med ätbara växter : ett förslag för en nyanlagd villatomt i Eskilstuna

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fanny Hellström; [2016]
  Keywords : trädgård; växtgestaltning; ätbara växter; landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; stadsodling; villaträdgård; livsstil; frukt och bär;

  Abstract : Syftet med denna kandidatuppsats är att gestalta en befintlig villaträdgård med enbart ätbara växter. Förutom att ge skörd ska trädgården också vara en njutbar oas för den boende, med höga estetiska värden, sköna platser att vistas på och övriga funktioner som en privat trädgård kan förväntas bidra med. READ MORE

 4. 4. Vill ha mer grönt! : att anpassa en bostadsgårds gestaltning mot olika målgrupper

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Malm; [2016]
  Keywords : gestaltning; bostadsgård; målgrupp;

  Abstract : Syftet med det här arbetet är att studera vad det innebär att anpassa en bostadsgårds gestaltning efter målgrupper. Bostadsgården ifråga ligger i Uppsala och ska anpassas efter tre av JM:s kundmålgrupper: Unga vuxna, Moderna barnfamiljer och Mitt i livet/Seniorer. READ MORE

 5. 5. Djur och urbana parker – ett kritiskt perspektiv : en studie i fem arters levnadsmöjligheter i Bulltoftaparken, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Viktor Mattsson; [2016]
  Keywords : djur; park; ekologi; fragmentering; barriäreffekt; grönstruktur; population;

  Abstract : En tilltagande urbanisering förändrar och ställer om landskapet dramatiskt. Inte bara stadsrummet i sig, utan även landet omkring präglas av dess hunger efter renlighet, ordning och struktur. READ MORE