Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 118 essays containing the words urban trees.

 1. 1. Gestaltning med ätbara växter : ett förslag för en nyanlagd villatomt i Eskilstuna

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fanny Hellström; [2016]
  Keywords : trädgård; växtgestaltning; ätbara växter; landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; stadsodling; villaträdgård; livsstil; frukt och bär;

  Abstract : Syftet med denna kandidatuppsats är att gestalta en befintlig villaträdgård med enbart ätbara växter. Förutom att ge skörd ska trädgården också vara en njutbar oas för den boende, med höga estetiska värden, sköna platser att vistas på och övriga funktioner som en privat trädgård kan förväntas bidra med. READ MORE

 2. 2. The Impacts of Urban Heat Islands on Northwestern European Cities: Characterising the heat island intensity based on land use data

  University essay from Luleå/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering

  Author : Twan Rovers; [2016]
  Keywords : climate-sensitive urban design; urban heat island UHI ; heat mitigation; local climate zone LCZ ; Northwestern Europe;

  Abstract : Many urban and suburban areas experience higher temperatures than their outlying rural surroundings. This difference in temperature is what constitutes an Urban Heat Island (UHI). UHIs result from man-made modifications of the natural environment. READ MORE

 3. 3. Ginkgo biloba : ett gatuträd som står sig

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Robin Sterner; [2015]
  Keywords : Ginko biloba; gatuträd; stadsträd; klimatförändring; Sverige; urban miljö;

  Abstract : Jordens klimat är under förändring. Till år 2100 förväntas Sveriges medeltemperatur öka med 4-5 °C om hela jordens medeltemperatur ökar med i genomsnitt 2 °C. Den större ökningen beror på att våra vintrar kommer att bli mycket mildare. READ MORE

 4. 4. Människans preferens för natur : en analysmetod för landskapsarkitekter

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Aldén; Sofia Svensson; [2015]
  Keywords : analysmetod; brynzon; miljöpsykologi; människans preferens; natur;

  Abstract : Natur bidrar positivt till människans välbefinnande. Samtidigt minskar stadsmänniskans närmaste natur som en följd av förtätning och urbanisering. Därför är det viktigt att anpassa utformningen av de grönytor som bevaras efter människans behov. READ MORE

 5. 5. Trädgård i Brandbergsparken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Karin Mellberg; [2015]
  Keywords : gestaltning; park; trädgårdskarktär; trivsamhet; vedartat växtmaterial;

  Abstract : Brandbergsparken i Haninge, söder om Stockholm rustas upp. Brandbergsparken anlades som en del av miljonprogramsområdet Brandbergen. Parken omges av flerfamiljhus och gränsar i norr till Brandbergens centrum. Jag gjorde en växtgestaltning av en fickparksstor yta av parken. READ MORE