Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 87 essays containing the words urban trees.

 1. 1. Människans preferens för natur : en analysmetod för landskapsarkitekter

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Aldén; Sofia Svensson; [2015]
  Keywords : analysmetod; brynzon; miljöpsykologi; människans preferens; natur;

  Abstract : Natur bidrar positivt till människans välbefinnande. Samtidigt minskar stadsmänniskans närmaste natur som en följd av förtätning och urbanisering. Därför är det viktigt att anpassa utformningen av de grönytor som bevaras efter människans behov. READ MORE

 2. 2. Att ersätta skogsalmen : en undersökning av alternativ till en sjukdomsdrabbad art i befintlig parkmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emilia Forsell; [2015]
  Keywords : almsjukan; befintlig parkmiljö; skogsalm; Stadsträdgården; urvalsmetod för växter;

  Abstract : Fler och fler nya växtsjukdomar och skadegörare etablerar sig i Sverige. Det gör att ersättning av sjukdomsdrabbade träd kommer att bli allt viktigare i framtiden. READ MORE

 3. 3. Ginkgo biloba : ett gatuträd som står sig

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Robin Sterner; [2015]
  Keywords : Ginko biloba; gatuträd; stadsträd; klimatförändring; Sverige; urban miljö;

  Abstract : Jordens klimat är under förändring. Till år 2100 förväntas Sveriges medeltemperatur öka med 4-5 °C om hela jordens medeltemperatur ökar med i genomsnitt 2 °C. Den större ökningen beror på att våra vintrar kommer att bli mycket mildare. READ MORE

 4. 4. Träd som temperaturreglerare i stadsmiljö : en litteraturstudie gällande trädval för urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sanne Christensen Strömgren; [2015]
  Keywords : träd; urban heat island; temperatursänkning; skugga; evapotranspiration; artval;

  Abstract : Värmeböljorna blir allt vanligare i Sverige vilket kommer kosta sjukvården miljardbelopp. Hur kan denna trend motverkas? Träd kanske inte är hela lösningen på problemet, men är en hjälp på vägen. Det urbana landskapet har idag högre temperatur än omgivande landsbygd. READ MORE

 5. 5. Gestaltning i vinterstaden Luleå : förslag till utformning och belysning av stadens entréer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Wennberg; [2015]
  Keywords : gestaltning; stadsmiljö; ljussättning; vägrum; infarter;

  Abstract : Luleå är beläget vid kusten i Norrbotten. Det flacka älvlandskapet och centrums läge på en halvö medför att den visuella kontakten med vatten är god. Det geografiska läget medför att infarterna huvudsakligen koncentreras till två vägar: Älvbrovägen och Bodenvägen. READ MORE