Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 93 essays containing the words urban trees.

 1. 1. How to redesign lawns with an ecological approach?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Andersson; Ulrika Bergbrant; [2015]
  Keywords : ecological design; experiential values; sustainable design; ecological principles; grass areas; grass; maintenance; ecological maintenance;

  Abstract : Conventional lawn is the dominating element in green space in Swedish cities. This is not unique. As a result of globalisation the conventional lawn is a universal element, which covers up to 70 per cent of open green areas in cities in many parts of the world. READ MORE

 2. 2. Resonans : ett gestaltningsförslag för en park med infiltrationsdamm i Gavlehov

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonathan Nyman; [2015]
  Keywords : park; gestaltning; dagvatten; infiltration; höjdsättning;

  Abstract : Dagvattenhantering är viktigt att beakta vid utformning av alla utomhusmiljöer, eftersom det regnar på alla ytor. Jag anser att det behövs mer kunskap om hur teknisk dimensionering av öppna dagvattensystem kan integreras med gestaltning. I Gävle planerar kommunen en park i området Gavlehov. READ MORE

 3. 3. Människans preferens för natur : en analysmetod för landskapsarkitekter

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Aldén; Sofia Svensson; [2015]
  Keywords : analysmetod; brynzon; miljöpsykologi; människans preferens; natur;

  Abstract : Natur bidrar positivt till människans välbefinnande. Samtidigt minskar stadsmänniskans närmaste natur som en följd av förtätning och urbanisering. Därför är det viktigt att anpassa utformningen av de grönytor som bevaras efter människans behov. READ MORE

 4. 4. Att ersätta skogsalmen : en undersökning av alternativ till en sjukdomsdrabbad art i befintlig parkmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emilia Forsell; [2015]
  Keywords : almsjukan; befintlig parkmiljö; skogsalm; Stadsträdgården; urvalsmetod för växter;

  Abstract : Fler och fler nya växtsjukdomar och skadegörare etablerar sig i Sverige. Det gör att ersättning av sjukdomsdrabbade träd kommer att bli allt viktigare i framtiden. READ MORE

 5. 5. Växter, vatten och whiskytunnor : hur man kan förbättra en skolgård med hjälp av elever, lärare, föräldrar och volontärer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sanna Byström; [2015]
  Keywords : skolgårdar; skolgårdsutveckling; Skottland; volontärer;

  Abstract : Idén till det här examensarbetet uppkom i Skottland under ett volontärprojekt. Eleverna på Canal View Primary School anlade tillsammans med volontärer en trädgård på sin skolgård. Volontärerna ledde även lektioner där skolgården var utgångspunkten. READ MORE