Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 117 essays containing the words urban trees.

 1. 1. The impact of stumps’ height on secondary spread of Heterobasidion parviporum in precommercial thinning stands of Norway spruce (Picea abies)

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Iwona Urban; [2015]
  Keywords : Norway spruce; Heterobasidion parviporum; precommercial thinning; wysokość pnia; świerk pospolity; czyszczenia późne;

  Abstract : The economic losses caused by Heterobasidion spp. infection is an important issue in the Swedish forestry sector where Scots pine and Norway spruce make up to 80% of the standing volume. Both of the fungi species naturally existing in Sweden: H. annosum and H. READ MORE

 2. 2. Skötselplan för Gammliaskogen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Rasmus Häggqvist; [2015]
  Keywords : Swedish NFI; tätortsnära; skötsel; urban forest; silviculture;

  Abstract : En stor andel av naturbesöken sker i anslutning till bostaden. Genom att skapa en skötselplan för den tätortsnära naturen kan risken att viktiga områden försummas eller glöms bort minimeras. READ MORE

 3. 3. Korsa! : ett gestaltningsförslag till församlingshemmet i Rättviks innergård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Lindbom; [2015]
  Keywords : entré; församlingshem; gestaltning; innergård; ljus;

  Abstract : The purpose of this bachelor thesis is to redesign the courtyard of the parish house in Rättvik. The parish house is a social meeting place in the city, with many activities daily. This leads to a broad variety of visitors in all ages. READ MORE

 4. 4. Ekosystemtjänster i staden : en studie av nya gatuträd på Fyrislundsgatan

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina Nilsson; [2015]
  Keywords : Alléträd; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; Uppsala; urban miljö;

  Abstract : Under de senaste decennierna har befolkningen i de större tätorterna i Sverige ökat betydligt. Urbaniseringstrenden är stor idag. Detta gör att trycket på att bygga och förtäta också blir stort. READ MORE

 5. 5. “Vila vid vikens ängar” : en askgravplats och askgravlund för Skrubba strandkyrkogård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Johansson; [2015]
  Keywords : Askgravlund; Askgravplats; Drevviken; gestaltning; gestaltningsförslag; gravskick; gravsättning; Inger Berglund; Skrubba Strandkyrkogård;

  Abstract : Skrubba strandkyrkogård ligger vid sjön Drevviken i Tyresö kommun tio kilometer söder om Stockholm. Kyrkogården designades av arkitekt Göran Bergquist på 1990-talet och anlades för att utöka antalet kistgravplatser i Stockholm. Med sina 25 000 kvadratmeter skulle kyrkogården ge 20 000 nya gravplatser. READ MORE