Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 72 essays containing the words urban trees.

 1. 1. To Electrify a Flood Affected Village in Sajawal, Pakistan by Utilizing the Available Renewable Energy Resources

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Amna Waheed; [2014]
  Keywords : Power generation; Solar energy; Wind energy; Sustainability; Renewable energy system design; Energy conversion.;

  Abstract : Pakistan, though being one of the most rich in renewable energy resources, faces serious energy crises and has a shortfall of about 6 GW electric energy. Most of the resources are untapped until today. The fuel for electricity production is being imported and is of high cost. READ MORE

 2. 2. Plant a Seed, Grow a City : An analysis of power, discourse and knowledge related to urban trees in Reykjavík

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Katrín Karlsdóttir; [2014]
  Keywords : Urban trees; urban forests; power; discourse; knowledge; Reykjavík; Stadsträd; tätortsnära skog; makt; diskurs; kunskap; Reykjavík;

  Abstract : Trees in Reykjavík gained an attention in year 2010 when the Mayor brought up the issue in a city council meeting, with the intention to replace cottonwood trees in the city center. A new topic was introduced to the scene which initiated a process within the planning system in Reykjavík. READ MORE

 3. 3. Holmbergska tomten i Lund : en fallstudie utifrån begreppet ”Urban Wilderness”

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Ericsson; [2014]
  Keywords : stadsskog; vild natur; stadsnatur; naturpark; ödetomt; Lund;

  Abstract : I mitt examensarbete till landskapsarkitekt har jag valt att göra en fallstudie utifrån begreppet Urban Wilderness. Som studieobjekt har jag valt en plats i Lund som kallas Holmbergska tomten. Holmbergska tomten är en ca 1,5 hektar stor ödetomt. Platsen har en historia som sommarnöje och trädgårdsmästeri. READ MORE

 4. 4. Den digitala blomstertid nu kommer : en studie över sambandet mellan platsidentitet och digital fotouppladdning. Kungsträdgårdens körsbärsblomning som exempel

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristoffer Backman; [2014]
  Keywords : fotografering; Kungsträdgården; körsbärsblom; platsidentitet; sociala medier; virtuella platser;

  Abstract : En alltmer utbredd uppfattning är att platsers betydelse minskar i takt med ökande digital kommunikation. Människans beteendeförändringar till följd av den digitala kommunikationen ihop med möjligheten att befästa geografiska platser med information innebär att vår syn på den offentliga miljön står inför en radikal förändring. READ MORE

 5. 5. Uppsalas stora stadsträd : att ersätta Fyrisåns hästkastanjer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonas Åkerström; [2014]
  Keywords : aesculus; ersättningsväxt; stadsträd; växtplats; urbana träd;

  Abstract : Detta kandidatarbete syftar till att undersöka vilka träd som kan vara aktuella vid en eventuell ersättning av hästkastanjerna vid Östra Ågatan i Uppsala. Arbetet syftar också till att förklara vilka komplikationer träd möter i dagens städer, såsom vattenbrist och markkompaktering. READ MORE