Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 76 essays containing the words urban trees.

 1. 1. Classification of terrain using superpixel segmentation and supervised learning

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/DatorseendeTekniska högskolan

  Author : Sanna Ringqvist; [2014]
  Keywords : Segmentation; Superpixels; Features; Classification; Machine learning; Random forest;

  Abstract : The usage of 3D-modeling is expanding rapidly. Modeling from aerial imagery has become very popular due to its increasing number of both civilian and mili- tary applications like urban planning, navigation and target acquisition.This master thesis project was carried out at Vricon Systems at SAAB. READ MORE

 2. 2. To Electrify a Flood Affected Village in Sajawal, Pakistan by Utilizing the Available Renewable Energy Resources

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Amna Waheed; [2014]
  Keywords : Power generation; Solar energy; Wind energy; Sustainability; Renewable energy system design; Energy conversion.;

  Abstract : Pakistan, though being one of the most rich in renewable energy resources, faces serious energy crises and has a shortfall of about 6 GW electric energy. Most of the resources are untapped until today. The fuel for electricity production is being imported and is of high cost. READ MORE

 3. 3. Plant a Seed, Grow a City : An analysis of power, discourse and knowledge related to urban trees in Reykjavík

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Katrín Karlsdóttir; [2014]
  Keywords : Urban trees; urban forests; power; discourse; knowledge; Reykjavík; Stadsträd; tätortsnära skog; makt; diskurs; kunskap; Reykjavík;

  Abstract : Trees in Reykjavík gained an attention in year 2010 when the Mayor brought up the issue in a city council meeting, with the intention to replace cottonwood trees in the city center. A new topic was introduced to the scene which initiated a process within the planning system in Reykjavík. READ MORE

 4. 4. Hållbara vegetationskoncept med fokus på stadsträd

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Petra Löfgren; [2014]
  Keywords : förtätning; grönstruktur; hållbarhet; PEBOSCA; vegetationskoncept;

  Abstract : Den stadsförtätning som sker runtom i världen idag resulterar många gånger i att grönytor tas i anspråk till förmån för stadens byggnadsstruktur. Det här arbetet handlar om hur vi kan skapa en hållbar grönstruktur i städerna, som samverkar med den stadsförtätning och klimatförändring som sker och i linje med de hållbarhetsfaktorer som styr dagens stadsbyggnad. READ MORE

 5. 5. Träd i hårdgjorda ytor : hur kan situationen optimeras för träd planterade i hårdgjorda miljöer?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Andrée Olsson; [2014]
  Keywords : träd; stadsträd; gatuträd; ståndort; växtbädd; skelettjord; hårdgjorda ytor; urbana miljöer;

  Abstract : Träd har historiskt sett varit en viktig del av våra städer. Utöver rent arkitektoniska värden så bidrar stadsträden även till ett bättre mikroklimat, minskad stress och en bättre hälsa hos stadens invånare. READ MORE