Essays about: "index effect"

Showing result 1 - 5 of 412 essays containing the words index effect.

 1. 1. The difference in risk adjusted performance between socially responsible and conventional equity mutual funds - Evidence from Sweden

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Sebastian Alm; Otilia Esping; [2020-07-01]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis aims to study the difference in risk-adjusted performance between socially responsible (SR) and conventional equity mutual funds from a Swedish perspective. The study uses mutual fund data from the time-period January 2010 to January 2020. READ MORE

 2. 2. The Effect of Environmental Policy Stringency on Environmental Innovations - A Cross Country Comparison

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Anna Jahre; Anna Nordin; [2020-06-30]
  Keywords : Policy stringency; environmental-regulations; innovations; EPS; eco-patents; Porter Hypthesis;

  Abstract : This thesis is a cross-country comparison based on panel-data across 30 countries from 1990-2012. It uses a Negative Binomial Regression Model to test The Porter Hypothesis to see if environmental policy stringency affects the number of environmental innovations in a country. READ MORE

 3. 3. Social Movement Effects on the Market Economy : The Impacts of Anti-Extradition Law Amendment Bill movement on Hang Seng Properties index

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Junyuan Guo; [2020]
  Keywords : Hang Seng Properties index; political turmoil; market performance; Effekter av sociala rörelser på marknadsekonomin;

  Abstract : The aim of this thesis is to analyze the effects of political instability on the market performance. The Anti Extradition movement in Hong Kong will be the study object and its impact on the Hang Seng Properties Index will be tested. The market performance will be measured with the parameters market risk and risk premium. READ MORE

 4. 4. Förröjningens påverkan på skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden : en teoretisk studie på flera aspekter

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Fredrik Hammarlund; Johan Sjöberg; [2020]
  Keywords : underväxtröjning; underväxt; nuvärdesanalys;

  Abstract : I dagens skogsbruk gallras ungefär dubbelt så stor areal årligen jämfört med arealen slutavverkning. Innan en gallring kan en förröjning utföras för att höja beståndets medelstamsvolym och förbättra sikten för skördarföraren. READ MORE

 5. 5. Post-Earnings Announcement Drift on the Swedish Stock Market : The Effect of Corporate Governance Quality

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Ted Jakobsson; Tobias Severin; [2020]
  Keywords : Post-earnings announcement drift; PEAD; corporate governance; information uncertainty; trading strategy; abnormal returns;

  Abstract : This study examines the post-earnings announcement drift (PEAD) anomaly on the Swedish stock market. By constructing a corporate governance index based on share structure, board independence and board gender diversity, we test how the quality of firms’ corporate governance affects the drift – a link which is previously unexplored. READ MORE