Essays about: "master thesis in sustainable development"

Showing result 1 - 5 of 177 essays containing the words master thesis in sustainable development.

 1. 1. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Linde; [2019]
  Keywords : öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Abstract : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. READ MORE

 2. 2. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Fanny Åkerström; [2019]
  Keywords : Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Abstract : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. READ MORE

 3. 3. Integrating Design Optimization in the Development Process using Simulation Driven Design

  University essay from Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Author : Marcus Svensson; Daniel Haraldsson; [2019]
  Keywords : Design optimization; Topology optimization; Simulation driven design; Parametric CAD models; Frequency response analysis;

  Abstract : This master thesis has been executed at Scania CV AB in Södertälje, Sweden. Scania is a manufacturer of heavy transport solutions, an industry which is changing rapidly in order to meet stricter regulations, ensuring a sustainable future. READ MORE

 4. 4. Modelling of a sulfate reducing and metal recovery process, for application within treatment of industrial wastewater

  University essay from Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Author : Kristina Broberg; [2019]
  Keywords : Biotechnology; Wastewater treatment; Process modelling; Bioprocess technology; Sulfate reducing bacteria; Metal sulfides; Simulation; Matlab; SuperPro Designer; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Denna masteruppsats syftar till utvecklandet av en industriellt, fullskalig modell över en vattenreningsprocess som syftar till simultan sulfatreduktion och tungmetallåtervinning från processvatten vid gruvdrift. Den mängd sulfat som finns tillgänglig i lakvattnet, omvandlas till vätesulfid med hjälp av sulfatreducerande bakterier (SRB). READ MORE

 5. 5. FACTORS INFLUENCING GREEN CONSUMPTION : The moderating effect of market maturity

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Amin Babazade; Uliana Paramzina; [2019]
  Keywords : green consumption; green products; market maturity; moderating effect; factors influencing green consumption; emerging markets; developed markets.;

  Abstract : Purpose – The purpose of this master thesis is to examine factors influencing green consumption and to explain the moderating effect of market maturity on these factors in developed and emerging markets.Design/methodology/approach – In this research the pragmatism epistemology was employed as the scientific perspective of the current research. READ MORE