Essays about: "master thesis in sustainable development"

Showing result 1 - 5 of 162 essays containing the words master thesis in sustainable development.

 1. 1. Marine Spatial Planning - From a municipal perspective

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Author : Roger Johansson; Frida Ramberg; [2018-09-14]
  Keywords : marine spatial planning; municipalities; knowledge; sustainable development; havsplanering; kommuner; kunskap; hållbar utveckling; MSP;

  Abstract : Havsplanering ämnar att genom fysisk planering av marina områden bidra till en hållbar utveckling därolika intressen kan samsas om havens resurser. Denna masteruppsats inriktar sig på havsplanering frånett kommunalt perspektiv i Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur havsplanering utförs påkommunal nivå. READ MORE

 2. 2. In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach : an investigation of the urban green landscape of Danderyd

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Olsson; [2018]
  Keywords : Green infrastructure; Ecological design; Landscape architecture; Sustainable urban green infrastructure;

  Abstract : One of the greatest challenges of today’s urban development is the formation of sustainable environments. Over the past several decades, there has been a shift in the global population from a more rural allocation to an urban one, resulting in the densification of cities and subsequent fragmentation of green areas. READ MORE

 3. 3. Global satellite data as proxies for urbanization in flood prone areas

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Florian van Schaik; [2018]
  Keywords : flood exposure; global satellite data; urbanization; remote sensing; sustainable development;

  Abstract : Delta regions are typically characterized by their high population density, low elevation, and risk of flooding. Long term planning and preparation is needed to mitigate the adverse effects of floods. READ MORE

 4. 4. Urban Mining in Malmö - An Investigative Study to Identify the Potential of Urban Mining

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Laura Noemi Anesie; [2018]
  Keywords : urban mining; urban metabolism; sustainability; urban sustainability; metal recycling;

  Abstract : This master thesis depicts the topic of urban mining and its possibilities and challenges in the city of Malmö. Because of present day’s high consumption and construction our resources are becoming scarcer. In order to continue to build and consume the way we do, we need to look at other alternatives to obtain these resources. READ MORE

 5. 5. Grön klimatanpassning i fysisk planering : förslag till åtta gröna strategier för Mariestads klimatanpassningsplan

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mona Nilsson; [2018]
  Keywords : fysisk planering; grön klimatanpassning; långsiktig hållbarhet; grönstruktur; ekosystemtjänster;

  Abstract : Just nu pågår en global uppvärmning. Forskning visar att det sker globala förändringar i klimatet till följd av de ökade koldioxidutsläpp som människan varit orsak till under 1900-talet. Globalt märks temperaturförändringarna tydligt genom stigande havsnivåer och minskningar av glaciär- och inlandsisar (Naturvårdsverket, 2016a). READ MORE