Användning av dexmedetomidin munhålegel för att lindra stress vid klinikbesök

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Det finns många djur som upplever ett klinikbesök som stressande. I vissa fall kan detta leda till att patienten inte kan undersökas, eller i värsta fall bli aggressiv. I dagsläget används substansen dexmedetomidin i en munhålegel (Sileo) för att minska stress hos hundar på nyår eller andra tillställningar där höga ljud förekommer. Dexmedetomidin är ett potent sederande preparat i högre dos, men i lägre doser kan man undvika sedering och ändå få den ångestdämpande effekten. Teoretiskt sett skulle denna substans också kunna lindra stress hos hundar vid ett veterinärbesök. Därav undersöker denna studie om dexmedetomidin munhålegel har någon fysiologisk effekt på stressade hundar under ett besök på klinik. För att nå resultat utfördes en experimentell studie på sex undervisningshundar tillhörande Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Studien var en crossover och försöket utfördes i fem omgångar, där första och sista omgångarna utgjorde en baseline och endast placebo gavs. På de tre omgångarna däremellan gavs antingen placebo, Sileo (DEX-M) eller Aptus Relax (vars effekt studeras i ett parallellt projekt). Försöket var enkelblindat och endast hundföraren visste vilket preparat som getts till vilken hund. Undervisningshundarna genomgick en enkel undersökning för att simulera en klinisk undersökning. Hjärtfrekvens, andningsfrekvens, blodtryck, puls, rektaltemperatur och kontaktsökning dokumenterades under försöken. DEX-M har en positiv effekt (p=0,005) på stressade hundar i klinikbesök i jämförelse med placebo. I jämförelse med andra studier som behandlar samma ämne är det ett lågt deltagande. Däremot tillämpas 3R principen då hundarna är sin egen kontrollgrupp, samt att experimentet genomförs ihop med ett annat preparat.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)