Essays about: "hund"

Showing result 1 - 5 of 790 essays containing the word hund.

 1. 1. Anti-Müllerskt hormon hos hanhund. Samband mellan avvikande testikelmorfologi, hormonets distribution i testikelvävnaden och koncentration i serum

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : August Rooth; [2023]
  Keywords : Anti-Müllerskt hormon; AMH; Sertolicell; kryptorkism; immunohistokemi; testikelmorfologi; hanlig fertilitet hos hund;

  Abstract : Anti-Müllerskt hormon (AMH) är en av de första markörerna för hanlig könsutveckling i fosterstadiet hos däggdjur och fortsätter sedan att spela en stor roll för den hanliga fertiliteten. Hormonet produceras av testikelvävnadens Sertoliceller och bygger upp tubulära nätverk kallade seminiferösa tubuli, vari spermatogenesen äger rum. READ MORE

 2. 2. Diagnostisk användbarhet av vaginalcytologi hos tik

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sara Huber; [2023]
  Keywords : estradiol; vaginalcytologi; östruscykel; pyometra; juvertumör; tik;

  Abstract : Syftet med detta arbete var att jämföra östradiolkoncentrationer och östradiolpåverkan på vaginal-epitelet hos tikar i olika löpstadier och tikar med sjukdomstillstånden pyometra och juvertumörer, och på så sätt studera användbarheten av vaginalcytologi som diagnostiskt verktyg vid dessa sjukdomstillstånd. Syftet var även att jämföra två olika metoder för att utvärdera vaginalutstryk. READ MORE

 3. 3. Hundägares motivation till utfodring med färskfoder och deras inställning till sterilisering av foder: en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Moa Lindell; [2023]
  Keywords : färskfoder; RMBD; BARF; högtrycksbehandling; HPP; livsmedelsbestrålning;

  Abstract : Att utfodra sin hund med färskfoder, även känt som Raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de senaste åren. Förespråkare av dieten menar att den är överlägsen traditionella våt- och torrfoder gällande näringsinnehåll och positiva effekter på hundens hälsa. READ MORE

 4. 4. Analyzing the performance of active learning strategies on machine learning problems

  University essay from Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Author : Vendela Werner; [2023]
  Keywords : computer science; bioinformatics; machine learning; active learning; artificial intelligence; supervised learning; Astrazeneca; maskininlärning; artificiell intelligens; datorvetenskap; active learning; bioinformatik; supervised learning;

  Abstract : Digitalisation within industries is rapidly advancing and data possibilities are growing daily. Machine learning models need a large amount of data that are well-annotated for good performance. To get well-annotated data, an expert is needed, which is expensive, and the annotation itself could be very time-consuming. READ MORE

 5. 5. Tandstensborttagning med ultraljudstandborste : en pilotstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lina Dolfei; Molly Lavesson; [2023]
  Keywords : CleanyTeeth; emmi-pet; hund; munhälsa; plack; parodontal sjukdom; tand; tandborstning; tandsten; tandvård; veterinärmedicinsk tandvård;

  Abstract : Tandsten är ett vanligt förekommande problem hos våra hundar. Tandsten i sig är inte patologiskt men främjar fortsatt tillväxt av plack och bakterier vilket kan leda till parodontal sjukdom. READ MORE