Essays about: "hund"

Showing result 1 - 5 of 756 essays containing the word hund.

 1. 1. Svenska hundägares inställning till spannmålsfritt foder : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Sköld; Martina Sunnås; [2022]
  Keywords : DCM; djuromvårdnad; hund; hundfoder; hundägare; spannmålsfritt foder; utfodring;

  Abstract : Det finns ett enormt utbud av foder att välja mellan som hundägare idag. En typ av foder som under de senaste decennierna ökat i popularitet är spannmålsfritt foder. I spannmålsfria foder ersätts spannmål ofta med baljväxter som ärtor och linser. READ MORE

 2. 2. Rehabiliteringsmetoder för hundar efter operation av osteokondros i bogleden : en enkätstudie riktad till djurhälsopersonal och icke-djurhälsopersonal i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Färnström; Emelie Larsson; [2022]
  Keywords : artroskopi; djurhälsopersonal; fysioterapi; OCD; osteokondros dissecans; rehabilitering;

  Abstract : Osteokondros (OC) och osteokondros dissecans (OCD) i bogleden är vanliga tillväxtrubbningar och utvecklingssjukdomar hos unga hundar av medel- till stora raser. Dessa sjukdomar behandlas ofta kirurgiskt och den vanligaste metoden för både diagnostik och åtgärd är artroskopi. READ MORE

 3. 3. Inverkan av kuffens placering och hundens position vid indirekt blodtrycksmätning med High Definition Oscillometry

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Johansson; Vanessa Olli; [2022]
  Keywords : blodtryck; High Definition Oscillometry; icke-invasiv; oro; position; rädsla; stress;

  Abstract : Indirekt blodtrycksmätning är vanligt förekommande på klinik och används inom veterinärmedicin för att ge information om den kardiovaskulära funktionen hos patienten. För att erhålla tillförlitliga mätresultat är det av betydelse att ha ett standardiserat tillvägagångssätt på kliniken. READ MORE

 4. 4. Utgör exponering för exogent östrogen en fara för våra sällskapdjur?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sandra Friberg; Ulrika Svedman; [2022]
  Keywords : biverkning; hund; hyperöstrogenism; katt; sekundär exponering; transdermal; östrogenbehandling;

  Abstract : Läkemedelsverket har fått in ett fåtal rapporter angående biverkningar hos sällskapsdjur som exponerats för transdermal östrogenbehandling som använts av djurägaren. Human användning av östrogenpreparat vid exempelvis klimakteriebesvär eller könskorrigering ökar. READ MORE

 5. 5. Studier av genetisk bakgrund till nedsatt spermiekvalitet hos berner sennenhundar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Martin Kläschen; [2022]
  Keywords : Berner sennen; fertilitet; spermiekvalitet; spermiemorfologi; kandidatgener; DNAH1; ARCM2; RNA;

  Abstract : Syftet med denna studie var att undersöka möjliga ärftliga faktorer till nedsatt spermiekvalitet hos berner sennenhundar i Sverige. I tidigare morfologiska studier av sperma från berner sennenhundar konstaterades att de har ett förhöjt antal svansdefekter jämfört med normalvariation för hundar. READ MORE