Essays about: "example of research design"

Showing result 1 - 5 of 226 essays containing the words example of research design.

 1. 1. Personalized Advertising Online and its Difficulties with Customer Privacy

  University essay from Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Author : Sanne Dahlgren; Beatrice Tabell; [2018]
  Keywords : online advertising; personalized advertising; personalized-privacy paradox; privacy concerns; value creation; value co-creation; value co-destruction;

  Abstract : Purpose: The aim of this paper is to explain and to create an understanding if personalized advertising online creates value for customers.  Design/methodology/approach: A qualitative study through 14 semi-structured interviews. READ MORE

 2. 2. Binder Migration in Double Pressed Drill Bit Inserts

  University essay from Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik

  Author : Axel Bjerke; [2018]
  Keywords : Physics and Astronomy;

  Abstract : It is possible to produce functionally graded cemented carbides on a large scale by double pressing. Being able to predict the binder migration in WC-Co cemented carbides during the sintering is essential to the design of such cemented carbides. The cobalt content is one of the main factors determining the hardness gradient. READ MORE

 3. 3. Att göra plats : för tjejers delaktighet och inflytande i utvecklingen av en jämställd aktivitetspark

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Wallstedt; [2018]
  Keywords : delaktighetsprocess; genus; jämställdhet; landskapsarkitektur; samhällsplanering;

  Abstract : Detta arbete syftar till att utveckla och pröva en delaktighetsprocess utifrån ett genusperspektiv för att stärka tjejers delaktighet och inflytande i skapandet av en offentlig aktivitetspark i Gottsunda i Uppsala. Jämställdhet är en central aspekt av samhällsplaneringen och är en förutsättning och viktig grundpelare för social hållbarhet. READ MORE

 4. 4. Tidevarv : hur man kan förändra en kyrkogård för framtiden i en stad som förtätas - exemplet S:t Pauli kyurkogårdar i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maja-Lena Refsbäck; [2017]
  Keywords : urban cemetery; cultural heritage; design; landscape architecture; historical context; contrast; future cemetary;

  Abstract : Hur kan S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö utvecklas i en historisk och samtida kontext? Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i platsens kulturhistoria samt dess utvecklade funktion som viktig grönyta i staden, utveckla ett konceptuellt gestaltningsförslag som kan påvisa potentialen i S:t Pauli kyrkogårdars framtida användning. Med utgångspunkt i platsens kulturhistoria och nutida gestaltning är målet att presentera ett övergripande koncept för framtidens S:t Pauli kyrkogårdar - Norra, Mellersta och Södra samt att ge ett mer detaljerat designförslag för kvarter 12 och 14 på S:t Pauli Södra. READ MORE

 5. 5. Place branding and the case of social inclusion: a place made of people for the people

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Anna Snellman; [2017]
  Keywords : place branding; residents; symbolic interactionism; political framework of a place; communication; democracy; human rights; Social Sciences;

  Abstract : This master thesis examines disabled residents’ roles as citizens in a place branding process within the political framework of a place. This is in line with the resident approach in a political context within the research field of place branding. READ MORE