Essays about: "example of research design"

Showing result 1 - 5 of 193 essays containing the words example of research design.

 1. 1. Enhancing Digital Capabilities within the Manufacturing Sector; How can Volvo Group´s supplier portal be change to be made more usable and better fit the needs of its users?

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : David Göthensten; Carl Persson; [2016-09-27]
  Keywords : Usability; Supplier Portal; Interaction Design; Efficiency; Effectiveness; Satisfaction;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 2. 2. Improving a plant’s operations by applying lean manufacturing on the material flow and layout design

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Anton Sjöberg; Anton Kamne; [2016]
  Keywords : Lean manufacturing; Toyota Production System; Value stream mapping; Product family matrix; Lean layout design and Material flow; Technology and Engineering;

  Abstract : Toyota Motor Company förändrade världen med sitt produktionssystem. Genom att ta bort aktiviteter som inte adderade värde till produkten, kunde företaget bli agilt med korta ledtider till kunden och till en låg produktionskostnad. READ MORE

 3. 3. Designprinciper vid utformning av utemiljöer för äldre : ett gestaltningsprogram för Sunnanäng äldreboende

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Viksten; [2016]
  Keywords : evidensbaserad design; hälsoträdgårdar; natur som kraftkälla; terapiträdgård; äldreboende;

  Abstract : Att människan mår bra och ökar sin livskvalitet av att vistas i naturen är ingen nyhet. Sedan flera tusen år tillbaka har människan använt naturen i ett hälsofrämjande syfte och trott på dess helande kraft. Idag finns aktuell forskning och kunskaper om hur en hälsofrämjande utemiljö gestaltas för äldre människor. READ MORE

 4. 4. An Embedded Multi-Core Platform for Mixed-Criticality Systems : Study and Analysis of Virtualization Techniques

  University essay from KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Author : Youssef Zaki; [2016]
  Keywords : Mixed-Criticality; EMC2; Safety; Security; Embedded Systems; Virtualization; Xilinx Zynq SoC;

  Abstract : The common availability of multiple processors in modern CPU devices and the need to reduce cost of embedded systems has created a drive for integrating functionalities from different parts of a system into a single Multi- Processor System-on-Chip (MPSoC) device. As a result, system resources are shared amongst the critical and non-critical components of the system, which results in a mixed-criticality system (MCS). READ MORE

 5. 5. Patients’ Communication with Primary Care: A Pre-study for a new communication system

  University essay from Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Author : Fanny Lauret; Stephanie Härdig; [2016]
  Keywords : Physician-patient communication; Health care; Primary care; Digital communication tool; Patient-centered care; Co-creation; Service design; Patient journey; Swedish county councils and municipalities;

  Abstract : The purpose of this study is to explore patients’ experiences and preferences concerning communication with primary care, as well as their attitude towards a future digital system to manage communication. The Swedish county councils and municipalities (SKL) is developing a new digital tool as a complement in the communication between patients and physicians, thus this research is a preliminary investigation of a larger approach. READ MORE