Essays about: "fruit"

Showing result 6 - 10 of 190 essays containing the word fruit.

 1. 6. Bestämning av optimal skördetidpunkt och lagringspotential för äpple med DA-meter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sarah Eneqvist Staflin; [2017]
  Keywords : äpple; optimal skördetidpunkt; mognadsindex; DA-meter; fruktkvalitet; lagringssjukdom;

  Abstract : För att kunna tillgodose marknadens och konsumenternas krav på högkvalitativ frukt krävs en långsiktig strategi för hantering av frukt vid och efter skörd. Därför har en ny metod tagits fram som på ett exakt och icke-destruktivt sätt bestämmer optimal skördetidpunkt och lagringsduglighet. READ MORE

 2. 7. Ökad skörd och skördekvalitet i svenska vinodlingar : effekten av plasttäckning av Vitis vinifera L. ’Solaris’ vid blomning och fruktsättning

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Dennis Astorsdotter; [2017]
  Keywords : temperatur; luftfuktighet; Vitis; vinifera; Solaris; blomning; fruktsättning; plasttäckning; skörd; gråmögel;

  Abstract : Skördeeffekten av att plasttäcka Vitis vinifera L. ’Solaris’ från blomning till tre veckor efter fruktsättningen studerades i fält. Försöket utfördes i Ästad, Halland. Syftet var att gynna utvecklingen av svensk vinproduktion. READ MORE

 3. 8. Jordtrötthet i frukt-och bärodlingar

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Zhanna Hjelt; [2017]
  Keywords : jordtrötthet; växtparasitära nematoder; återplanteringssyndrom;

  Abstract : Vad är jordtrötthet? Många har hört talas om eller i praktiken stött på detta begrepp för ett specifikt jordtillstånd. Definitionen är ett samlingsbegrepp som karakteriserar olika fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar i marken som i sin helhet leder till försämrad tillväxt i odlingar av olika lantbruks-och trädgårdskulturer. READ MORE

 4. 9. Nutritional habits and physical activity among university students in Thailand

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Emelie Persson; Sara Flodmark; [2017]
  Keywords : Nutritional habits; physical activity; young adults; university students; Thailand;

  Abstract : Background: An unhealthy diet and lack of physical activity are leading global risks to public health and causes of many non-communicable diseases. Purpose: The aim of the study was to investigate nutritional habits and physical activity among university students in Bangkok, Thailand. READ MORE

 5. 10. Reaching for higher hanging fruit - A quantitative study of the impact of business incubators on students' opportunity-based entrepreneurial intentions in low-income countries

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Carl Ljunggren; Marcus Karlsson; [2016]
  Keywords : Entrepreneurship; Entrepreneurial Intention; Business Incubator; Low-income Countries; Uganda;

  Abstract : This study examines the role of business incubators in the development of opportunity-based entrepreneurial intentions among students in low-income countries. The study, conducted at Makerere University in Uganda, first concludes that Shapero's model for measuring entrepreneurial intentions is applicable in a low-income country's context, though with lower explanatory effect than in high-income countries. READ MORE