Essays about: "fruit"

Showing result 6 - 10 of 204 essays containing the word fruit.

 1. 6. Ökad skörd och skördekvalitet i svenska vinodlingar : effekten av plasttäckning av Vitis vinifera L. ’Solaris’ vid blomning och fruktsättning

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Dennis Astorsdotter; [2017]
  Keywords : temperatur; luftfuktighet; Vitis; vinifera; Solaris; blomning; fruktsättning; plasttäckning; skörd; gråmögel;

  Abstract : Skördeeffekten av att plasttäcka Vitis vinifera L. ’Solaris’ från blomning till tre veckor efter fruktsättningen studerades i fält. Försöket utfördes i Ästad, Halland. Syftet var att gynna utvecklingen av svensk vinproduktion. READ MORE

 2. 7. Nutritional habits and physical activity among university students in Thailand

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Emelie Persson; Sara Flodmark; [2017]
  Keywords : Nutritional habits; physical activity; young adults; university students; Thailand;

  Abstract : Background: An unhealthy diet and lack of physical activity are leading global risks to public health and causes of many non-communicable diseases. Purpose: The aim of the study was to investigate nutritional habits and physical activity among university students in Bangkok, Thailand. READ MORE

 3. 8. Opportunistic pathogenic filamentous fungal species in health supplements : potential risk to immune compromised individuals

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Attal Arzoomand; [2017]
  Keywords : IFI; opportunistic pathogen; immune compromised; foodborne disease; probiotic;

  Abstract : Invasive fungal infections (IFI) are a threat to individuals with a suppressed immune system and the rate of IFI cases in the world is increasing. These types of infections occur both at home and during hospitalization. READ MORE

 4. 9. "No Emotion Is the Final One" : Constructing and Performing Gender Identity Through Storytelling in Oranges Are Not the Only Fruit - A Queer Reading.

  University essay from Högskolan Dalarna/Engelska

  Author : Alexandra Mattsson; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 10. Att planera en museiträdgård : Glimmingehus som fallstudie

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sandra Eliasson; [2017]
  Keywords : historisk trädgård; medeltida trädgård; trädgårdsrekonstruktion; trädgårdsarkeologi;

  Abstract : Det här arbetet har undersökt hur en trovärdig historisk trädgård skulle kunna implementeras i museiverksamheten vid Glimmingehus, som är en medeltidsborg i högreståndsmiljö på Österlen i Skåne. Uppsatsen börjar med att sätta Glimmingehus i sin historiska kontext. READ MORE