Essays about: "fruit"

Showing result 21 - 25 of 183 essays containing the word fruit.

 1. 21. Studies on a plant-based, high protein fruit beverage

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Author : Anna Janusz; [2016]
  Keywords : high-energy beverage; plant-based protein; malnutrition; physically active; sensory analysis;

  Abstract : Introduction and Background Aventure AB has created a "between-meal beverage" with high protein and energy content aimed at older and/or physically active individuals. Aventure AB wished to transform this high energy drink to a plant-based product, because of the growing trend of plant-based diets. READ MORE

 2. 22. Förslag till en pedagogisk bärträdgård : två utvalda bärkulturer med en beskrivning av växtmaterialets användning, odling och kulturhistoria

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Catarina Sjöberg; [2015]
  Keywords : hallon; vinbär; bärodling;

  Abstract : Både vinbär och hallon är bärkulturer som på olika sätt har varit betydelsefulla i den Svenska hushållningen sedan 1800-talet och framåt. Även idag har kulturerna betydelse i fritidsodling och i viss mån i kommersiell odling. READ MORE

 3. 23. Kostvanor hos överviktiga och feta ungdomar i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : Anna Wernersson; [2015]
  Keywords : övervikt; fetma; tonåringar; kostvanor; overweight; obesity; adolescent; nutrition habits;

  Abstract : Övervikt och fetma är ett allt större problem i världen och idag dör en större andel människor till följd av för hög vikt jämfört med för låg vikt. Med ökande vikt ökar även problem med sämre folkhälsa samt kostnader för samhället blir högre. READ MORE

 4. 24. Odling av söta körsbär, Prunus avium L, i tunnel

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linnéa Toft; [2015]
  Keywords : Prunus avium; söta körsbär; körsbärsflugan; tunnel;

  Abstract : Söta körsbär, Prunus avium L, hör till familjen Rosaceae. Söta körsbär växer vilt i stora delar av Europa och odlas i stora delar av världen som förädlade sorter. READ MORE

 5. 25. Sugar host preferences in adult Anopheles coluzzii : dry season plant selection in Burkina Faso

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Louise Malmgren; [2015]
  Keywords : malaria; Burkina faso; dry season; Anopheles; Culex; Anopheles gambiae; Anopheles coluzzii; sugar source selection; preference; preference ranking; Delonix regia; Carica papaya; Mangifera indica; Thevetia neriifolia; Jatropha curcas; Azadirachta indica; Banana musa; probing; feeding; perching;

  Abstract : Human plasmodian species, transmitted by mosquitoes of the genus Anopheles, are still one of the leading causes of human mortality in Sub-Saharan Africa. To supplement current vector control strategies, more knowledge about mosquito ecology is required. Central to studies is how malaria vectors relate to their blood hosts. READ MORE