Essays about: "fruit"

Showing result 21 - 25 of 204 essays containing the word fruit.

 1. 21. Fuel Cell for Food Preservation

  University essay from KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Author : Maximilian Spencer; [2016]
  Keywords : food preservation; fuel cell oxygen depletion; proton exchange membrane fuel cells; oxidative food spoilage; Hydrogen fuel cells;

  Abstract : As foodstuffs are being produced, transported and stored in greater quantities than ever before in human history and with an alarming amount of food products being lost to spoilage every year, new, environmentally friendly ways of preserving food products are being actively researched and developed in today’s world. Oxygen is a key pathway towards food decay and destruction, due to its dual roles as a source of respiration for the multitude of microorganisms that can cause food spoilage and through direct destruction through oxidation reactions within food products that cause oxidative deterioration. READ MORE

 2. 22. Svenska äpplen - hur ligger det till med växtnäringsbehovet?

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Vilhelm von Unge; [2016]
  Keywords : äppelodling; fruktodling; näringsbalans; näringsläckage; enkätundersökning;

  Abstract : Apples are a popular fruit in Sweden. The production is however low in comparison to the consumption. With a warmer climate in Sweden in the near future it is probable that there will be an increase in the number of apple orchards. READ MORE

 3. 23. Näringsförsök i ettårig odling av substratodlade long cane-hallon : kvävets påverkan på skördemängd och skördekvalitet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johanna Lindberg; Maria Grymer; [2016]
  Keywords : hallon; kväve; näring; long cane; tunnelodling; substrat; gödsling; Tulameen;

  Abstract : Long cane-hallon som bärkultur, odlat i substrat och i tunnel under en säsong, är idag ett modernt och mycket framgångsrikt sätt att odla på. Denna odlingsteknik för hallon skiljer sig från andra genom att det är en kultur där man endast tar skörd på plantorna under en säsong och sedan byter ut plantorna. READ MORE

 4. 24. Characterization of postharvest changes in onion and their relation with storage time

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Vincenzo Castellone; [2016]
  Keywords : post-harvest; onion; sprouting; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : Onion (Allium cepa L.) is the most economically important Allium crop. The commercial cycle of onion starts with the harvest and expect for the bulbs a conservation in bulks or in storage area at controlled temperature and relative humidity. READ MORE

 5. 25. Tidernas största ebolautbrott : varför blev det så stort?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Holm; [2016]
  Keywords : ebolavirus; Afrika; ebola patogenes; ebola kulturella aspekter; ebola reservoarer; Ebola virus; Africa; Ebola pathogenesis; Ebola cultural aspects; Ebola reservoirs;

  Abstract : I december 2013 insjuknade en två år gammal pojke i feber, diarré och kräkningar. Att det här skulle bli starten på den värsta humana epidemi i vår historia, orsakat av ebola, var det ingen som anade. Länderna som drabbades värst var Guinea, Liberia och Sierra Leone i Västafrika. Totalt insjuknade 28 639 människor varav 11 316 dog. READ MORE