Essays about: "fruit"

Showing result 16 - 20 of 194 essays containing the word fruit.

 1. 16. Hassel i Sverige : mer än bara nötter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Cecilia Söderberg; [2016]
  Keywords : Hassel; Corylus avellana;

  Abstract : Att odla hasselnötter i Sverige för att sälja som färska gröna nötter skulle kunna vara ett spännande komplement för dagens fruktodlare. Klimatförändringar och trenden för lokalodlad mat talar för att prova odling av hasselnötter i Sverige. Hasseln har växt vild i Sverige sedan värmeperioden efter istiden. READ MORE

 2. 17. Business-to-business relationships of small and medium growers in agricultural imports and exports: The case of tropical fruits in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Laura Pérez; [2016]
  Keywords : tropical fruits; imports; development; Business and Economics;

  Abstract : The present thesis explores the elements that affect the relationship between importers and exporters of agricultural products, using as case study the market for tropical fruits in Sweden. For this, the thesis looks into secondary data, backed with some interviews, to i) identify some of the perceptions and expectations that importers of tropical fruit have, ii) the way these affect the possibility of doing business directly with a small or medium grower of tropical fruits, and iii) the kind of measures that may increase the chances of importers doing business with this kind of growers. READ MORE

 3. 18. Näringsförsök i ettårig odling av substratodlade long cane-hallon : kvävets påverkan på skördemängd och skördekvalitet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johanna Lindberg; Maria Grymer; [2016]
  Keywords : hallon; kväve; näring; long cane; tunnelodling; substrat; gödsling; Tulameen;

  Abstract : Long cane-hallon som bärkultur, odlat i substrat och i tunnel under en säsong, är idag ett modernt och mycket framgångsrikt sätt att odla på. Denna odlingsteknik för hallon skiljer sig från andra genom att det är en kultur där man endast tar skörd på plantorna under en säsong och sedan byter ut plantorna. READ MORE

 4. 19. Characterization of postharvest changes in onion and their relation with storage time

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Vincenzo Castellone; [2016]
  Keywords : post-harvest; onion; sprouting; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : Onion (Allium cepa L.) is the most economically important Allium crop. The commercial cycle of onion starts with the harvest and expect for the bulbs a conservation in bulks or in storage area at controlled temperature and relative humidity. READ MORE

 5. 20. Tidernas största ebolautbrott : varför blev det så stort?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Holm; [2016]
  Keywords : ebolavirus; Afrika; ebola patogenes; ebola kulturella aspekter; ebola reservoarer; Ebola virus; Africa; Ebola pathogenesis; Ebola cultural aspects; Ebola reservoirs;

  Abstract : I december 2013 insjuknade en två år gammal pojke i feber, diarré och kräkningar. Att det här skulle bli starten på den värsta humana epidemi i vår historia, orsakat av ebola, var det ingen som anade. Länderna som drabbades värst var Guinea, Liberia och Sierra Leone i Västafrika. Totalt insjuknade 28 639 människor varav 11 316 dog. READ MORE