Essays about: "fruit"

Showing result 16 - 20 of 207 essays containing the word fruit.

 1. 16. Local adaptation of Grauer's gorilla gut microbiome

  University essay from Uppsala universitet/ZooekologiUppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Kristaps Bebris; [2017]
  Keywords : Metagenomics; Grauer s gorilla; gut microbiome; MALT; Megan; capture;

  Abstract : The availability of high-throughput sequencing technologies has enabled metagenomicinvestigations into complex bacterial communities with unprecedented resolution andthroughput. The production of dedicated data sets for metagenomic analyses is, however, acostly process and, frequently, the first research questions focus on the study species itself. READ MORE

 2. 17. Nutritional quality of children’s diet and associations with parental cooking skills and nutritional awareness

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Author : Karolina Lund; [2017]
  Keywords : Nutritional quality; children; parents; cooking skills; nutritional awareness; family cooking practices;

  Abstract : Background: Child overweight and obesity are increasing public health problems and food habitsamong children are concerning. Healthy family food habits and basic parental nutrition and cooking skills are important for ensuring children receive an adequate diet. READ MORE

 3. 18. Bestämning av optimal skördetidpunkt och lagringspotential för äpple med DA-meter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sarah Eneqvist Staflin; [2017]
  Keywords : äpple; optimal skördetidpunkt; mognadsindex; DA-meter; fruktkvalitet; lagringssjukdom;

  Abstract : För att kunna tillgodose marknadens och konsumenternas krav på högkvalitativ frukt krävs en långsiktig strategi för hantering av frukt vid och efter skörd. Därför har en ny metod tagits fram som på ett exakt och icke-destruktivt sätt bestämmer optimal skördetidpunkt och lagringsduglighet. READ MORE

 4. 19. Jordtrötthet i frukt-och bärodlingar

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Zhanna Hjelt; [2017]
  Keywords : jordtrötthet; växtparasitära nematoder; återplanteringssyndrom;

  Abstract : Vad är jordtrötthet? Många har hört talas om eller i praktiken stött på detta begrepp för ett specifikt jordtillstånd. Definitionen är ett samlingsbegrepp som karakteriserar olika fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar i marken som i sin helhet leder till försämrad tillväxt i odlingar av olika lantbruks-och trädgårdskulturer. READ MORE

 5. 20. Modeling of a solar dryer for fruit preservation in developing countries

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Author : Juliette Chaignon; [2017]
  Keywords : solar drying - fruit preservation - indirect solar dryer - direct solar dryer - modeling - CFD; Technology and Engineering;

  Abstract : About 25,3 % of the Mozambican population is suffering from undernourishment even though a sufficient amount of food and specifically fruits are produced. Post-harvest losses are estimated to 25 % to 40 % and part of the production is not even harvested due to a short season. READ MORE