Essays about: "purpose on erp system research"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the words purpose on erp system research.

 1. 1. Commitment in an improvement process - A case study of Jotun West Europe region

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Emelie Lundin; Linn Russberg; [2016-05-09]
  Keywords : Improvement process; lean production; commitment; management actions;

  Abstract : The field of Enterprise Resource Planning (ERP) systems and implementation processes has been widely researched. Few have; however, in a bachelor thesis gained access to a comprehensive pre-study about implementing an ERP system in an organization and followed the same organization’s way to an improvement project. READ MORE

 2. 2. Developing a WMS in an omni-channel environment

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Gustav Linde; Jonathan Åkerblom; [2016]
  Keywords : WMS; Software requirement specication engineering; Multi-channel; Omni-channel; E-commerce; Retail; Cloud-based; SaaS; Warehouse operations; WHM; Information System; Design Science Research; Technology and Engineering;

  Abstract : Den så kallade multikanals-strategin myntades redan på 90-talet som ett sätt att beskriva återförsäljares användning av två eller mer kanaler för att sälja produkter och tjänster till kunder. I mitten på det första årtiondet började det här begreppet att evolvera på grund av framväxande diskussioner kring integration mellan säljkanalerna. READ MORE

 3. 3. The process of making a Chinese subsidiary company meeting Western standards : A case study in a Chinese manufacturing company

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Author : Yue Leng; Mohamed Mohamed; Peter Westerberg; [2015]
  Keywords : subsidiary; china; erp; quality; culture; dotterbolag; kina; kultur; erp; affärssystem; kommunikation; kvalitetsstyrning;

  Abstract : This research is carried out by studying a Chinese factory, producing metal spare parts, and its Swedish parent company that produces binding machines. The companies recently merged together after a previous relationship as supplier and customer. To bring the companies closer together an ERP-system was implemented during the research period. READ MORE

 4. 4. Analysis and improvements of information management - A case study about information management at an SME

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Marcus Lindén; [2014]
  Keywords : ERP Enterprise Resource Planning ; Information System; CRM Customer Relationship Management ; WMS Warehouse Management System ; FMIS Financial Management Information System ; Return of Investment ROI ; Technology and Engineering;

  Abstract : Bakgrund: OF Ekeri är ett nationellt företag med kontor i Markaryd. De levererar och hyr ut ett stort utbud av olika typer av lastbilssläp som till exempel släpvagnar, påhängsvagnar och reservdelar. Nästan alla företag i dag har någon form av informationssystem, men många av dem är ineffektiva. READ MORE

 5. 5. Development of a Decision Support Tool for the Process of Deciding Inventory Levels : A Study at The Absolut Company

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Anton Adolfsson; Erik Lundin; [2014]
  Keywords : decision support tool; Inventory level; spreadsheet model; inventory control; factors affecting inventory levels; Technology and Engineering;

  Abstract : Background: Supply Chain Management is receiving increased attention as companies are trying to remain competitive in a global and challenging environment. An important topic to consider when managing the supply chain is inventory control. READ MORE