Essays about: "purpose on erp system research"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the words purpose on erp system research.

 1. 1. Commitment in an improvement process - A case study of Jotun West Europe region

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Emelie Lundin; Linn Russberg; [2016-05-09]
  Keywords : Improvement process; lean production; commitment; management actions;

  Abstract : The field of Enterprise Resource Planning (ERP) systems and implementation processes has been widely researched. Few have; however, in a bachelor thesis gained access to a comprehensive pre-study about implementing an ERP system in an organization and followed the same organization’s way to an improvement project. READ MORE

 2. 2. Developing a WMS in an omni-channel environment

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Gustav Linde; Jonathan Åkerblom; [2016]
  Keywords : Software requirement specication engineering; WMS; Multi-channel; Omni-channel; E-commerce; Retail; Cloud-based; SaaS; Warehouse operations; WHM; Information System; Design Science Research; Technology and Engineering;

  Abstract : Den så kallade multikanals-strategin myntades redan på 90-talet som ett sätt att beskriva återförsäljares användning av två eller mer kanaler för att sälja produkter och tjänster till kunder. I mitten på det första årtiondet började det här begreppet att evolvera på grund av framväxande diskussioner kring integration mellan säljkanalerna. READ MORE

 3. 3. The process of making a Chinese subsidiary company meeting Western standards : A case study in a Chinese manufacturing company

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Author : Yue Leng; Mohamed Mohamed; Peter Westerberg; [2015]
  Keywords : subsidiary; china; erp; quality; culture; dotterbolag; kina; kultur; erp; affärssystem; kommunikation; kvalitetsstyrning;

  Abstract : This research is carried out by studying a Chinese factory, producing metal spare parts, and its Swedish parent company that produces binding machines. The companies recently merged together after a previous relationship as supplier and customer. To bring the companies closer together an ERP-system was implemented during the research period. READ MORE

 4. 4. How could resistance to change be reduced in an ERP implementation project?

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Christoffer Andersson; Simon Gustavsson; [2014]
  Keywords : Enterprise Resource Planning System; ERP; ERP implementation; Change Management; User resistance; Resistance to change; Technology and Engineering;

  Abstract : Background: An Enterprise Resource Planning, ERP, system is an important part of a company and can create competitive advantages. Hence, the reasons for implementing an ERP system are several. However, the comprehensive nature of ERP systems results in complex implementation projects. Problem: A large proportion of ERP implementations fail. READ MORE

 5. 5. Classification of supplied components

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Kristin Svensson; Kristofer Sveger; [2014]
  Keywords : ABC-klassificering; supply; försörjningsstrategi; lagerstyrning; inköpsklassificering; ABC classification; inventory management; purchase classification; Technology and Engineering;

  Abstract : Bakgrund: Elektroniktillverkaren The Company implementerade för 4-5 år sedan en ABC-klassificeringsmodell för klassificering av de komponenter som de köper in. Nu vill företaget utmana den nuvarande modellen och utvärdera om de använder korrekta parametrar för klassificering, för att undersöka om det finns möjlighet till förbättring. READ MORE