Essays about: "thesis on corporate governance"

Showing result 1 - 5 of 96 essays containing the words thesis on corporate governance.

 1. 1. Exploring the governance of platform cooperatives A case study of a multi-stakeholder marketplace platform cooperative.

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Fredrik Andersson Bohman; [2017-09-13]
  Keywords : Platform Cooperativism; Commons Governance; Fairmondo; Governance;

  Abstract : Plattformkooperativismen är en rörelse som kritiserar företagsägda digitala plattformar under konceptet delningsekonomin för deras roll i att skapa dåliga sociala arbetsförhållanden samt att extrahera stora vinster enbart genom att kontrollera flödena mellan utbud och efterfrågan. Syftet med denna rörelse är att förändra existerande ägandestrukturer till förmån för de som arbetar på digitala plattformar, etablera en demokratisk styrning samt att återuppliva begreppet solidaritet. READ MORE

 2. 2. Assessing materiality of sustainability issues and their financial impact from an investor perspective. A study in analyzing materiality as a sector-specific issue, applied to the Swedish Textile and Apparel Industry.

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Catharina Backlund; Ylva Forsberg; [2017-08-29]
  Keywords : Sustainability Reporting; Materiality; ESG; Sustainable Investment; Textile Industry;

  Abstract : Background & Problem: Based on the assumption that sustainability efforts hinder theobjective of profit maximization, companies have been thought to lack incentive forconducting their operations in a sustainable manner. There is however an increasing amountof stakeholder demand for corporate sustainability. READ MORE

 3. 3. The relationship between firm performance and CEO turnover with CEO entrenchment as a moderator: An empirical study on the Swedish market

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Malin Magnusson; Johan Enarsson; [2017]
  Keywords : CEO turnover; Firm performance; CEO entrenchment; Ownership structure; Corporate governance; Business and Economics;

  Abstract : Purpose: The aim of this thesis is to explain how prior firm performance affects CEO turnover with the moderating role of CEO entrenchment on the Swedish market. Theoretical perspectives: The theoretical framework provides different aspects which highlights corporate governance in a Swedish context and the impact of CEO entrenchment from an agency theory perspective. READ MORE

 4. 4. Corporate Governance and Banking Governance within Conventional and Islamic banking systems. : A Cross-case Study between Conventional banks in Sweden and Islamic banks in UK.

  University essay from Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Author : Arlinda Beqiri; [2017]
  Keywords : Corporate Governance; Banking Governance; Conventional banks; Islamic banks; regulations and financial products.;

  Abstract : The aim of this study is to understand and analyse the relationship between corporate governance (CG) and banking governance (BG) in Conventional and Islamic banking systems. The reason for choosing this topic was because the regulations and banking systems within Conventional banks are differently in comparison to Islamic banks, which means that their corporate governance and banking governance are influenced by different mechanisms and therefore regulated differently. READ MORE

 5. 5. Är denna utveckling verkligen "lokalt ledd"? : en studie om flerfondslösningens möjligheter och begränsningar inom lokalt ledd utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Petra Kessler; [2017]
  Keywords : lokalt ledd utveckling; flerfondslösning; leadermetoden; organisation; governance;

  Abstract : ”Lokalt ledd utveckling” är en åtgärd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 och principen om lokalt ledd utveckling bygger på att grupper som bildas på den lokala nivån involveras i genomförandet av europeiska struktur- och investeringsprogrammen. Lokalt ledd utveckling (som tidigare benämndes Leader) möjliggör därför landsbygdsutveckling utifrån de lokala behoven. READ MORE