Essays about: "Fredrik Hasselqvist"

Found 1 essay containing the words Fredrik Hasselqvist.

  1. 1. Timber compression strength perpendicular to the grain - testing of glulam beams with and without reinforcement

    University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

    Author : Daniel Ed; Fredrik Hasselqvist; [2011]
    Keywords : Technology and Engineering;

    Abstract : I och med övergången från den svenska konstruktionsnormen, BKR, till den nya europeiska normen, Eurocode, har både karaktäristiska värden och tillvägagångssättet för beräkning av träts hållfasthet förändrats. Trä som konstruktionsmaterial är även specifikt påverkat, då ett nytt klassificeringssytem har införts i samband med övergången till Euorocode. READ MORE