Essays about: "INDUSTRIAL DESIGN"

Showing result 1 - 5 of 654 essays containing the words INDUSTRIAL DESIGN.

 1. 1. How do literature and start-up companies think about the decision making process regarding product architecture and product variety in early design phase? - A case study

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Alexandra Zou; [2018-08-02]
  Keywords : product architecture; product variety; decision; start-up;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 2. 2. Translating Creative Ideas into Profitable Realities - A Multiple Case Study of how Swedish MNCs Foster the Antecedents of Intrapreneurship

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Viktoria Sandström; Elisabeth Håkansson; [2018-08-02]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 3. 3. BIG DATA WITHIN INNOVATION PROCESSES: A Quantitative Study of Fortune 200 Global Companies

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Sofie Persson; [2018-08-02]
  Keywords : Big data; big data analytics; market orientation; innovation processes; pre-development activities; innovative productivity;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 4. 4. Early Experience of Mandatory Non-Financial Information Reporting in Sweden: A case study of how listed SMEs in the industrial sector have implemented the new law

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Johan Nyström; Sovuthy Oum; [2018-07-02]
  Keywords : Sustainability reporting; mandatory non-financial information reporting; SMEs; implementation; stakeholder engagement; strategic legitimacy; institutional legitimacy and material legitimacy;

  Abstract : MSc in Accounting.... READ MORE

 5. 5. Att tillgängliggöra vattnet : ett gestaltningsförslag för ett stadsnära vattenrum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Moa Danielsson; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; tillgänglighet; användbarhet; tillgängliggöra vatten; vattenrum; vatten som designelement; Ulricehamn; Ulricaparken;

  Abstract : Tillgången på grönytor minskar alltmer i takt med att städerna förtätas och nya bostadskvarter byggs ut vid gammal industrimark vid vattnet. Detta ställer högre krav på kvaliteten, tillgången och nåbarheten till den bostadsnära naturen som även ska klara ett högre besökstryck på grund av den stora inflyttningen till tätorterna. READ MORE