Essays about: "Skogsmaskiner"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the word Skogsmaskiner.

 1. 1. Arbetsgivares syn på nyutbildade maskinförares yrkeskunnande

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Ludvig Strandberg; [2021]
  Keywords : Intervjuer; lärandemål; maskinförare; kompetensområden;

  Abstract : I Sverige finns idag 18 gymnasieskolor som erbjuder en utbildning för de som vill bli skogsmaskinförare. Utbildningarna regleras av skolverkets gemensamma lärandemål som syftar till att utveckla elevens förmåga att framföra och underhålla skogsmaskiner, hantera virke och utföra skogsvårdsåtgärder. READ MORE

 2. 2. Design of a workstation for teleoperated forwarders : Exploring the future work within forestry

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Tobias Persson; [2020]
  Keywords : Teleoperation; Telepresence; Remote Control; Forest Machines; Forwarder; Human Centered Design; Human-centered design; Driver Environment; Industrial Design Engineering; Future Work; User Experience; UX; UI; Master thesis; Fjärrstyrning; Telenärvaro; Distanskontroll; Skogsmaskiner; Skotare; Användarcentrerad Design; Förarmiljö; Teknisk Design; Framtida Arbete; Användarupplevelse; Examensarbete;

  Abstract : This thesis work has been the result of a five-year Industrial Design Engineering education at Luleå University of Technology. The project has investigated the possibilities of teleoperating forest machines using a human-centered design approach. The work has been conducted for Skogforsk, which is the Swedish institute for forestry. READ MORE

 3. 3. Fjärrmätning av spårdjup i skogsterräng med drönare och digital stereofotogrammetri

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Rasmus Wictorsson; [2019]
  Keywords : fjärranalys; hjulspår; 3D-Point Clouds; tracks; soil disturbance;

  Abstract : Markstörning i form av spårbildning och kompaktering av marken är oftast påtagliga vid maskinellt avverkade områden. Skoglig inventering och kartläggning av skogsrelaterade skador med hjälp av flygfotografering har används sedan 1970-talet. READ MORE

 4. 4. Förarlösa skogsmaskiner ur ett socialt hållbarhetsperspektiv : nutida uppfattningar om ett framtida tillstånd

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Hanna Kankainen; [2019]
  Keywords : hållbar utveckling; social hållbarhet; teknikutveckling; automation; konceptuellt ramverk; indikatorsystem; Skogssällskapet; privata skogsägare;

  Abstract : Sveriges ambition är att vara en internationell förebild i genomförandet av Agenda 2030. Ett nationellt mål är att förse landet med biobaserad råvara och att detta ska ske socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. READ MORE

 5. 5. Influence of logging residues on MeHg accumulation in soil

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Axel Blomgren; [2018]
  Keywords : Mercury methylation; Forestry; Dissolved organic matter; Soil temperature; Soil water content;

  Abstract : Forestry has been found to increase the accumulation of methyl mercury (MeHg), a highly neurotoxic compound, in forest soils. However, little is known about how forestry influences catchment processes that governs the mercury (Hg) methylation process. READ MORE