Essays about: "Skogsmaskiner"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the word Skogsmaskiner.

 1. 1. Design of a workstation for teleoperated forwarders : Exploring the future work within forestry

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Tobias Persson; [2020]
  Keywords : Teleoperation; Telepresence; Remote Control; Forest Machines; Forwarder; Human Centered Design; Human-centered design; Driver Environment; Industrial Design Engineering; Future Work; User Experience; UX; UI; Master thesis; Fjärrstyrning; Telenärvaro; Distanskontroll; Skogsmaskiner; Skotare; Användarcentrerad Design; Förarmiljö; Teknisk Design; Framtida Arbete; Användarupplevelse; Examensarbete;

  Abstract : This thesis work has been the result of a five-year Industrial Design Engineering education at Luleå University of Technology. The project has investigated the possibilities of teleoperating forest machines using a human-centered design approach. The work has been conducted for Skogforsk, which is the Swedish institute for forestry. READ MORE

 2. 2. Fjärrmätning av spårdjup i skogsterräng med drönare och digital stereofotogrammetri

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Rasmus Wictorsson; [2019]
  Keywords : fjärranalys; hjulspår; 3D-Point Clouds; tracks; soil disturbance;

  Abstract : Markstörning i form av spårbildning och kompaktering av marken är oftast påtagliga vid maskinellt avverkade områden. Skoglig inventering och kartläggning av skogsrelaterade skador med hjälp av flygfotografering har används sedan 1970-talet. READ MORE

 3. 3. Förarlösa skogsmaskiner ur ett socialt hållbarhetsperspektiv : nutida uppfattningar om ett framtida tillstånd

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Hanna Kankainen; [2019]
  Keywords : hållbar utveckling; social hållbarhet; teknikutveckling; automation; konceptuellt ramverk; indikatorsystem; Skogssällskapet; privata skogsägare;

  Abstract : Sveriges ambition är att vara en internationell förebild i genomförandet av Agenda 2030. Ett nationellt mål är att förse landet med biobaserad råvara och att detta ska ske socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. READ MORE

 4. 4. Influence of logging residues on MeHg accumulation in soil

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Axel Blomgren; [2018]
  Keywords : Mercury methylation; Forestry; Dissolved organic matter; Soil temperature; Soil water content;

  Abstract : Forestry has been found to increase the accumulation of methyl mercury (MeHg), a highly neurotoxic compound, in forest soils. However, little is known about how forestry influences catchment processes that governs the mercury (Hg) methylation process. READ MORE

 5. 5. Electrification of a diesel-hydraulic off-road machine

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Dhruv Phadke; [2017]
  Keywords : driveline control; efficiency; energy storage; XT28; drivlina; energilagring; reglering; XT28; verkningsgrad;

  Abstract : This report is for the Master of Science thesis project undertaken for KTH Royal Institute of Technology in collaboration with the Forestry Research Institute of Sweden (Skogforsk) for the Forestry Master Thesis School. The aim of this project was to theoretically explore the possibility of replacing the hydraulic driveline with an electric series driveline and to understand the differences between using one or the other so that it can be convincingly concluded if a Diesel-electric driveline in Forestry forwarders is a worthwhile endeavour or not. READ MORE