Essays about: "case study on organizational development"

Showing result 1 - 5 of 264 essays containing the words case study on organizational development.

 1. 1. Livsmedelsberedskap i samverkan : om ansvar, roller och styrideal

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Sjöqvist; [2019]
  Keywords : livsmedelsberedskap; totalförsvar; privat-offentlig samverkan; metagovernance; collaborative governance; collaborative crisis management;

  Abstract : Den här uppsatsen behandlar det pågående arbetet med att bygga upp en livsmedelsberedskap i Sverige i samverkan med privata aktörer i livsmedelsbranschen. Syftet är att analysera de styr- och organisationsmodeller kring samverkan som tillämpas av centrala offentliga aktörer i detta arbete. READ MORE

 2. 2. The Secrets to a Successful Digital Transformation: A Single Case Study at AB SKF

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Matilda Olsson; Sofia Torpfeldt; [2018-08-02]
  Keywords : Digitalization; Supply Chain; Digital Transformation; Digital Supply Chain;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 3. 3. KPI Management within an IT Consultancy Firm: A Single Case Study about Business Control at PdB

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Jessica Evebring; Viktor Paulsson; [2018-08-01]
  Keywords : IT Consultancy Firms; Business Control; Balanced Scorecard; Performance Indicators; KPIs; Benchmarking; Service and Knowledge Companies;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 4. 4. Creative Climate a Prerequisite for Supporting an Innovation Culture: A single case study at CEVT

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Emilia Hertzberg; Lovisa Blom; [2018-07-31]
  Keywords : Innovation; Innovation Culture; Organizational Culture; Creative Climate; Climate; Creativity; Automotive Industry;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 5. 5. Corporate social responsibility within professional football clubs: an international multiple case study.

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Tommaso Costa; [2018-01-24]
  Keywords : Corporate Social Responsibility; sport management; football business; professional football clubs; CSR in sport; motives for CSR; challenges to CSR; CSR development;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE