Essays about: "Yurdaer Dalkic"

Found 1 essay containing the words Yurdaer Dalkic.

  1. 1. Development and design of a prototype for monitoring the water level in water wells using LoRaWAN

    University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

    Author : Yurdaer Dalkic; Zoubida Alshekhly; [2018]
    Keywords : Ultrasonic sensor; LoRaWAN; LoRa; Water level; Smart city; IoT; Flood warning;

    Abstract : En översvämning kan inträffa när som helst och var som helst i världen. En översvämning börjar när vattennivån ökar, särskilt i dagvattenbrunnar i stadsområden. Genom att utnyttja de olika moderna teknologier som Internet of Things (IoT), förluster som orsakas av en översvämning kan minskas. READ MORE