Essays about: "importance of agriculture"

Showing result 1 - 5 of 257 essays containing the words importance of agriculture.

 1. 1. Winter Wheat Harvest Prediction Using Primarily Satellite Radar Data from Sentinel-1

  University essay from Lunds universitet/Matematik LTH

  Author : Oliver Persson Bogdanovski; Christoffer Svenningsson; [2023]
  Keywords : Precision Agriculture; Sentinel-1 SAR; Machine Learning; Winter Wheat; Harvest Prediction; RFI-filtering; Despeckling; Mathematics and Statistics;

  Abstract : Aiding farmers with their tremendous task of sustainably and cost-efficiently feeding the world is of utmost importance. Information technology plays a crucial role in supporting farmers and supplying them with accurate information about their crops. READ MORE

 2. 2. Ecosystems Services in swidden agriculture in the Peruvian tropical Andes : the Kechwa-Lamas farm-forestry system

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Geannine Gisset Chabaneix Portocarrero; [2023]
  Keywords : swidden agriculture; ecosystem services; Peru; Amazon;

  Abstract : In the Amazon, life supporting services are importantly associated to forest areas. Nevertheless, the connection of ecosystem services to agricultural systems it is also of great importance, because agriculture is one of the most important causes of degradation and loss of these areas. READ MORE

 3. 3. Optimalt pH-värde i åkermark för en effektiv växtproduktion : vilka rekommendationer finns i andra nordeuropeiska länder?

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Kristina Wigfeldt; [2023]
  Keywords : mål-pH; kalkning; jordarter; grödor;

  Abstract : En effektiv, lönsam och hållbar växtproduktion vill de flesta lantbrukare i alla länder uppnå. Det är av största vikt att sträva efter ett optimalt pH då det är en variabel som påverkar de flesta kemiska reaktioner och processer i marken. READ MORE

 4. 4. Fertile Lands: Fertility and Agriculture in an 8 Billion World : An empirical study on how agricultural output affects fertility rates in Sub-Saharan Africa

  University essay from Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Isabella Chee-Awai; Clara Lindvall; [2023]
  Keywords : Agricultural Output; Instrumental Variable; Least Developed Countries; Sub Saharan Africa; Total Fertility Rate;

  Abstract : In 2022, the world population reached 8 billion. Sub-Saharan Africa (SSA) is the region in the world with the highest total fertility rate. As high fertility rates can be a threat to an inclusive and sustainable development in this region, it is of great importance to understand the determinants of fertility. READ MORE

 5. 5. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Lundberg; [2023]
  Keywords : lantbruk; nötköttsproduktion; livsmedelssystem; livsmedelssäkerhet; försäljningskanaler; krisberedskap;

  Abstract : Kriget i Ukraina har bidragit till stora utmaningar för dagens producenter i form av ökade produktionskostnader. Kostnader för insatsvaror, el och drivmedel har skjutit i höjden vilket har bidragit till att lantbrukare tvingats skära ner sin produktion eller i vissa fall lägga ner den helt (LRF 2022b). READ MORE