Essays about: "algorithmic pricing"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words algorithmic pricing.

 1. 1. Predicting a business application's cloud server CPU utilization using the machine learning model LSTM

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Filip Nääs Starberg; Axel Rooth; [2021]
  Keywords : Cloud computing; CPU prediction; Infrastructure as a service; LSTM; Machine learning; Neural networks; Recurrent neural networks; Time series prediction; ;

  Abstract : Cloud Computing sees increased adoption as companies seek to increase flexibility and reduce cost. Although the large cloud service providers employ a pay-as-you-go pricing model and enable customers to scale up and down quickly, there is still room for improvement. READ MORE

 2. 2. Dynamic Pricing : A Matter of Attitude

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Johanna Holmqvist Larsson; Fanny Tapper; [2019]
  Keywords : dynamic pricing; surge pricing; robo-pricing; algorithmic pricing; price discrimination; dynamisk prissättning; prisdiskriminering;

  Abstract : Tillämpningen av dynamisk prissättning har förenklats i och med digitaliseringens framväxt. Med den ökade tillgången till kunddata kan företag idag kartlägga kundernas köpbeteende och genom algoritmer anpassa priserna därefter. Identiska varor och tjänster kan på så sätt prissättas annorlunda. READ MORE

 3. 3. Law-abiding algorithms: How Big Data and AI challenges the competitive system

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Anja Siöstedt; [2019]
  Keywords : EU law; företagsekonomi; konkurrensrätt; competition law; law and economics; law; algorithms; algorithmic pricing; Artificial intelligence; Big Data; pricing algorithms; collusion; cartel; express collusion; tacit collusion; Law and Political Science;

  Abstract : I denna uppsats analyseras prissättningsalgoritmer för att undersöka hur de kan skapa nya sätt för företag att ägna sig åt kartellverksamhet. För att svara på frågan hur nuvarande konkurrensrättslig lagstiftning i EU kan appliceras på algoritmisk kartellbildning, studeras definitionen av de tre formerna av karteller i art. 101(1) FEUF. READ MORE

 4. 4. Bidding models for bond market auctions

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Kristofer Engman; [2019]
  Keywords : Auction; winner s curse; request for quote; RFQ; statistics; applied mathematics; financial mathematics; bond; e-auction; fixed income; skew exponential power; mifid II; pricing; Budgivning; winner s curse; request for quote; RFQ; statistik; tillämpad matematik; finansiell matematik; obligation; e-auktion; fixed income; skew exponential power; mifid II; prissättning;

  Abstract : In this study, we explore models for optimal bidding in auctions on the bond market using data gathered from the Bloomberg Fixed Income Trading platform and MIFID II reporting. We define models that aim to fulfill two purposes. The first is to hit the best competitor price, such that a dealer can win the trade with the lowest possible margin. READ MORE

 5. 5. Algorithms and Collusion: Competition Law Challenges of Pricing Algorithms

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Samuel Dobrin; [2019]
  Keywords : Algorithms; Collusion; Competition Law; Pricing Algorithms; Algorithmic Collusion; Explicit Collusion; Tacit Collusion; Artificial Intelligence AI ; OECD; EU; USA; Law and Political Science;

  Abstract : The purpose of this paper is to find possible measures to tackle algorithmic collusion, caused especially by pricing algorithms, from the perspective of competition law. This paper does not intend to analyse all possible measures that may exist, but rather, focus on a few measures that are seen reasonable. READ MORE