Essays about: "stress management thesis"

Showing result 1 - 5 of 85 essays containing the words stress management thesis.

 1. 1. Innovation and Performance of Companies with a Legacy of Risk Capital Funding: A Swedish Perspective

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Mikaela Bååt; Ingrid Andelid Hjort; [2018-08-01]
  Keywords : Innovation; risk capital; venture capital; private equity; stock price; profitability; business performance; R D spending; Sweden;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 2. 2. Vinterinstallation i Döbelns park : på jakt efter vinteroptimism i Umeå

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rut Näsman; Ingrid Zetterlund; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; Umeå; vinterinstallation; snö; is; mörker; kyla; värme; ljus; #hotspot;

  Abstract : Vintern är för många svenskar en mörk och kall period där de längtar efter vårens ankomst. Detta examensarbete undersöker vad en landskapsarkitekt kan göra för att lindra vinterdepression och pessimistisk vintermentalitet. READ MORE

 3. 3. Visa vattnet! : gestaltning av Hospitalparken i Ulleråker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrika Thomasdotter; Helena Payne; [2018]
  Keywords : dagvattenhantering; öppen dagvattenhantering; dagvattendesign; försedimentationsdamm; svackdike; Hospitalparken; Ulleråker;

  Abstract : Vatten är ständigt närvarande både som resurs och problematik. Dagvatten definieras som allt ytligt regn- och smältvatten, och är något som förväntas öka volymmässigt med klimatförändringarna. READ MORE

 4. 4. Riktlinjer för hur man kan skapa hälsoträdgårdar för utlandsveteraner med PTSD

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Olsson; [2018]
  Keywords : hälsoträdgård; posttraumatisk stressyndrom; restorativa miljöer; utlandsveteraner; miljöpsykologi; trädgårdsterapi;

  Abstract : I nuläget finns det ingen hälsoträdgård i Sverige för utlandsveteraner med posttraumatisk stresssyndrom. PTSD är en långvarig reaktion på en traumatisk händelse och leder ofta till suicidrisk, depression och missbruk för den som drabbas. READ MORE

 5. 5. Do they always hedge? Applications of quantile regressions to risk measurement across hedge fund strategies

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Author : Gustaf Sävendahl; Oleg Pavlovskyy; [2018]
  Keywords : hedge funds; investment strategies; quantile regressions; factor exposures; risk;

  Abstract : Extending previous work on quantile regression analysis of hedge fund returns, this thesis explores risk factor exposures across performance quantiles of 22 hedge fund strategies from 1994 to 2016. Specific characteristics of hedge funds are taken into consideration. READ MORE