Essays about: "female education"

Showing result 1 - 5 of 207 essays containing the words female education.

 1. 1. Social worker's experiences of working with women in sex work and their children : A qualitative study conducted in the organization Saheli Sangh

  University essay from

  Author : Olivia Gran; Ida Jardstedt; Amenaghawon Ogbomo; [2019]
  Keywords : Women in sex work; children of sex workers; attachment; stigma; social constructionism; social worker s perspective of sex work; Kvinnor i sexarbete; barn till sexarbetare; anknytning; stigma; social konstruktionism; socialarbetares perspektiv av sexarbete;

  Abstract : In India, the estimated number of people in sex work is high - figures show an appraisal of three million female sex workers. Most women who enter sex work tend to be very young and do so due to severe economic circumstances. READ MORE

 2. 2. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett svenskt perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Julia Wlosinska; [2019]
  Keywords : feminisering; veterinäryrket; veterinär; kvinna;

  Abstract : Veterinäryrkets förvandling de senaste 100 åren är ganska unik. Ett yrke som tidigare var helt mansdominerat har på väldigt kort tid kommit att bli helt dominerat av kvinnor. Fenomenet är internationellt. READ MORE

 3. 3. Teacher-rector gender match effects in Swedish private schools

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Author : Maelle Saulnier; [2019]
  Keywords : Manager-employee relationship; Gender differences; Gender bias; Private schools;

  Abstract : A growing body of economic research incorporates insights from social psychology into standard economic analysis to study how group membership and social context affect economic agents. My paper fits into this literature by investigating gender similarity effects in the manager-employee relationship within the context of Swedish private schools. READ MORE

 4. 4. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett internationellt perspektiv : processer och olika förklaringsmodeller

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Vendela Gullberg; [2019]
  Keywords : feminisering; veterinäryrket; veterinärmedicin; sociologi; genusvetenskap;

  Abstract : Under de senaste decennierna har veterinäryrket på många platser genomgått en stor förändring i könsfördelning. Från att ha varit ett tydligt mansdominerat område har det skett en helomvändning, till dagens läge där ett stort antal länder rapporterar om kvinnor i majoritet på både veterinärutbildningar och i arbetsmarknaden. READ MORE

 5. 5. Gender peer effects in doctoral education: Evidence from Sweden*

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Simon Lundin; [2018-10-08]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Economics.... READ MORE