Essays about: "good food"

Showing result 1 - 5 of 539 essays containing the words good food.

 1. 1. Sockerskattens roll i utvecklingen av hälsosamma matvanor för barn - en studie som belyser hur en sockerskatt kan påverka svenska livsmedelsföretag.

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Gabriella Falk; [2023]
  Keywords : Socker; livsmedel; barnmat; sockerskatt; matvanor; folkhälsa; livsmedelsföretag; samhällsekonomi; beslutsteori; strategi;

  Abstract : Allt fler länder börjar se ett växande folkhälsoproblem samt att det samhällsekonomiska perspektivet påverkas negativt till följd av en hög sockerkonsumtion bland befolkningen. I Sverige har man börjat se en minskning av direktkonsumtionen av socker (råsocker och bitsocker) samtidigt som intaget av socker i form av choklad, konfektyr som bakverk, godis samt läskedrycker har ökat kraftigt. READ MORE

 2. 2. Dog owner knowledge and attitudes towards oral vaccination : a field study on canine rabies in Lao PDR

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elsa Holmström; [2023]
  Keywords : canines; zoonoses; vaccine prevention; vaccine preferences;

  Abstract : Rabies is a fatal viral disease causing around 59,000 deaths each year worldwide. Out of all deaths, 95% occur in Africa and Asia. In Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) rabies is endemic with dogs being the main virus reservoir. All mammals can be infected by the rabies virus but up to 99% of human rabies cases are transmitted by dogs. READ MORE

 3. 3. Har lagringsdugliga grönsaker en plats inom svensk krisberedskap? : en undersökning av skånska kommuners krisberedskap för livsmedelsförsörjningen

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Nadia Andersson; [2023]
  Keywords : Civilförsvar; lagring; livsmedelsstrategi; offentlig sektor; rotfrukter; SWOT-analys; totalförsvar;

  Abstract : Krig, pandemi, naturkatastrofer och flyktingkriser har skett mer frekvent de senaste åren. Med bakgrund av detta finns det ett ökat intresse för att skapa större förståelse för hur Sveriges krisberedskap ser ut idag och främst inom livsmedelsförsörjningen. READ MORE

 4. 4. Research on the Hydrothermal Conversion of Xylose Catalysed by CO2-H2O into Furfural

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Robert Liao; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Agricultural waste treatment and carbon dioxide emissions from fossil fuel combustion have been critical challenges for sustainable development. This work is part of a study on converting straw into biofuels, which involves using xylose as the material, carbon dioxide (CO2) as the catalyst, and water (H2O) and Gamma-Valerolactone (GVL) as the solvent to produce furfural through hydrothermal conversion. READ MORE

 5. 5. Utmaningar och möjligheter för mindre mjölkkobesättningar i Sverige : en kvalitativ studie med fokus på djurvälfärd, smittskydd och klimatanpassning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofia Carlsson; [2023]
  Keywords : svensk mjölkproduktion; mindre mjölkkobesättning; utmaningar; möjligheter; styrkor; djurvälfärd; smittskydd; klimatanpassning;

  Abstract : Mjölkproduktionen är en viktig del av den svenska livsmedelsförsörjningen. För att mjölkgårdar ska bidra till en hållbar sådan krävs bland annat att de har ett gott smittskydd, god djurhälsa och en klimatanpassad produktion. READ MORE